18 millioner i udekkede pensjonskostnader

18 millioner i udekkede pensjonskostnader

PBL har til nå funnet 18 millioner kroner i pensjonskostnader som ikke er dekket inn av pensjonstilskuddet for totalt 159 barnehager.

Publisert:

PBL har gått gjennom pensjonskostnadene til 1.353 medlemsbarnehager. Etter et omfattende arbeid i samfunnsøkonomisk avdeling i PBL får nå 159 av medlemsbarnehagene informasjon om at de alle er i posisjon til å kunne søke om få dekket sine høye pensjonskostnader. Nesten alle disse barnehagene er enkeltstående medlemsbarnehager.

PBL kan søke for barnehagen

– Alle disse barnehagene vil bli kontaktet av PBL. Samfunnsøkonomisk avdeling kan fullføre arbeidet med å søke på vegne av disse medlemsbarnehagene. Da må barnehagen aktivt svare på e-posten fra oss og leverer det vi ber om.

Hører vi ikke noe fra medlemsbarnehagen, kan barnehagen alternativt selv gjøre jobben og søke. For å søke på vegne av barnehagene som bruker PBL Regnskap trenger vi kun en fullmakt, forteller viseadministrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Fortsatt gjenstår kontroll av pensjonskostnadene i mer enn 300 medlemsbarnehager som er omfattet av PBLs hoved- og hovedtariffavtale.

– Vi samarbeider med vår pensjonsleverandør Storebrand for å fremskaffe den faktiske pensjonskostnaden for de resterende medlemsbarnehagene. Dette er avgjørende for å vurdere om flere enn de 159 barnehagene er i posisjon til å søke. Når vi får dette på plass vil vi ta kontakt med den enkelte eier, sier Schjelderup.

PBLs pensjonsavtale avgjørende

Arbeidet med å kartlegge pensjonskostnadene i den enkelte barnehage og vurdere om det er grunnlag for å søke om ekstra pensjonstilskudd, slik regelverket legger opp til, er krevende for den enkelte barnehage.

I PBL har hele avdelingen med statistikk- og økonomianalytikere vært involvert i kartleggingsarbeidet de siste månedene. Et tett og godt samarbeid med Storebrand har vært viktig i prosessen. Storebrand har bistått PBL i prosessen med å kunne levere de faktiske pensjonskostnadene som er kostnadsført per barnehage.

– Deretter følger manuell utregning og sammenligning med blant annet kommunens sjablongbeløp. De medlemsbarnehagene som ikke følger vår hoved- og hovedtariffavtale og har vår pensjonsavtale, har vi ikke kunnskap til å følge opp, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Barnehage: - Utrolig viktig jobb av PBL

Solvang barnehage i Sandefjord er én av barnehagene som får ekstra pensjonstilskudd som følge av det arbeidet som nå gjøres i regi av PBL. Nylig kom bekreftelsen på at barnehagen får mer enn én million kroner i ekstra pensjonstilskudd.

Daglig leder Rune Hoff Johannessen er lettet.

– Jeg brukte masse tid og søkte i fjor. Avslaget kom fra kommunen og jeg skjønte svært lite. PBL gjorde en utrolig viktig jobb med å få på plass en presisering fra Utdanningsdirektoratet om hva som faktisk er de reelle pensjonskostnadene til private barnehager. Da PBL nå søkte om å få dekket ekstra pensjonskostnader for henholdsvis i fjor og i år, gikk alt veldig raskt, sier Hoff Johannessen.

I forrige uke kom gladmeldingen. To vedtak om henholdsvis 678.406 kroner og 344 083 kroner sikrer at barnehagen får dekket ekstra store pensjonskostnader i 2016 og 2017.

– Det endrer hele situasjonen vår for å kunne drifte godt og bærekraftig i år og til neste år. Uten å få gjennom disse søknadene ville situasjonen for oss blitt veldig forverret. Vi driver en 40 år gammel barnehage og har fra før av fått mindre kapitaltilskudd som følge av endringene i finansieringssystemet, sier den daglige lederen.