Nå finner du tilskuddssatser for 2020 på Barnehagemonitor

Nå finner du tilskuddssatser for 2020 på Barnehagemonitor

På grunn av flere endringer i de økonomiske rammevilkårene i barnehagesektoren, fremskynder PBL publisering av kommunale tilskuddssatser for 2020.

Publisert:

Per 15. november 2019 har PBL fått inn cirka 180 kommunale vedtak om driftstilskudd til private barnehager for 2020.

Nå er satsene offentliggjort på PBLs faktanettsted barnehagemonitor.no

Klageprosesser vil gi endring i satser

Dermed kan du og din barnehage sammenligne tilskuddssatsene med satsene i andre kommuner, og ikke minst bruke satsene i arbeidet med å planlegge driften i 2020.

Totalt har PBL medlemsbarnehager i 254 kommuner. Listen som publiseres 15. november er derfor ufullstendig, men vil bli oppdatert fortløpende etter hvert som vedtakene kommer inn.

Det er også viktig å understreke at det i flere kommuner er satt i gang klageprosesser etter at PBL har påpekt feil i kommunenes tall.

Satsene for 2020 som vi nå publiserer, bygger kommunenes vedtak og kan derfor i en del tilfeller bli justert på et senere tidspunkt. 

Endringer i rammevilkårene

Flere endringer i rammevilkårene til barnehagene fører til at interessen rundt tilskuddssatsene er enda større enn tidligere år:

  • Pedagognormen ble skjerpet i 2018. Med denne fulgte ekstraordinære statlige tilskudd i 2017, 2018 og 2019, men ikke i 2020.
  • Bemanningsnormen ble innført i 2018 med krav om oppfyllelse innen 1. august 2019. I mer enn 60 kommuner er normen ikke finansiert i de private barnehagene.
  • Innføring av ny pensjon i PBLs tariffområde vil, for delen av medlemsmassen som har vært omfattet av PBLs ytelsespensjonsordning, i gjennomsnitt ikke gi høyere pensjonskostnader. Men for den enkelte barnehage vil det kunne bli endringer i kostnadsbildet.
  • Mange barnehager må i løpet av kort tid bestemme seg for om de vil be om delvis betalingsutsettelse på den lovpålagte engangskostnaden som følger lukkingen av PBLs ytelsesbaserte pensjonsordning.

På PBLs faktanettsted barnehagemonitor.no er det til enhver tid oppdaterte tall om alt fra økonomi og tilskudd, til mangfold og eierskap, lønn og pensjon, bemanning, sykefravær og foreldretilfredshet.