Lanserer faktanettside om barnehagesektoren

Lanserer faktanettside om barnehagesektoren

Endelig kan du finne tall og fakta om barnehagesektoren samlet på ett sted. Barnehagemonitor.no er et åpent nettsted hvor du til enhver tid skal finne relevante og oppdaterte tall fra offentlig tilgjengelige kilder.

Publisert:

– Nettsiden er for alle som er interessert i barnehagesektoren: For PBLs medlemsbarnehager, foreldre med barn i barnehagen, journalister som skriver om barnehager og politikere som skal avgjøre hvilke lover, regler og krav barnehagene skal forholde seg til, sier kommunikasjonsdirektør Marius Iversen i PBL.

Gå til nettsiden

Barnehagemonitor skal du til enhver tid finne oppdatert informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder om alt fra tilskudd og økonomi, til bemanning, sykefravær, mangfold, eierskap, lønn, pensjon og foreldretilfredshet.

Stor og viktig sektor

Barnehagen er et av de viktigste velferdstilbudene vi har i Norge. Det gjøres et svært viktig arbeid i barnehagen og forskning viser at det barna tar med seg fra de første leveårene, har stor betydning videre i livet.

I Norge går nesten 280.000 barn i barnehagen. Sektoren har mellom 90.000 og 100.000 ansatte. Om lag halvparten av barna og de ansatte er i private barnehager.

De private barnehagene får hvert år mer enn 20 milliarder kroner i offentlige tilskudd. Det er stor offentlig interesse for hvordan tilskudd og foreldrebetaling brukes, og politisk er det ulike oppfatninger om hvilken rolle de private barnehagene har og bør ha.

En faktabasert debatt

PBL er tilhenger av størst mulig åpenhet om driften både i kommunale og private barnehager.

Med barnehagemonitor.no ønsker PBL å bidra til at informasjon og fakta fra sektoren er offentlig og lett tilgjengelig for alle som ønsker det.

– Vi tror at det kan bidra til en sunnere debatt – en debatt til barnas beste. Når debatten om barnehagene blir basert på etterprøvbare fakta, vil den i større grad kunne bidra til høyere kvalitet i sektoren – og til bedre barnehager for barn, familier og ansatte, sier Iversen.

Nasjonale og lokale tall

De fleste av diagrammene på Barnehagemonitor er interaktive. Det innebærer at du med noen enkle klikk kan hente ut de tallene som er relevante i din kommune eller ditt nærområde.

Du vil også kunne se utvikling over tid og det store bildet, i stedet for bare å forholde deg til øyeblikksbilder og enkelttall.

Det betyr at Barnehagemonitor både er nettstedet for deg som ønsker å få et raskt overblikk over sektoren, og for dem som ønsker å fordype seg i detaljene.

Offentlig tilgjengelige kilder

På den nye nettsiden refererer PBL alltid til hvor tall og opplysninger kommer fra.

Det aller meste av tall er hentet direkte fra kommuner, Utdanningsdirektoratet (BASIL) og rapporter fra forskningsmiljøer og anerkjente konsulentselskaper.

Nettsiden vil være under utvikling og utbygging.

Har du tilbakemeldinger eller spørsmål til oss, setter vi stor pris på det. Ta kontakt på telefon eller epost .