Stor bekymring om rammevilkårene: «Det er så uforutsigbart at det går på helsa løs»

Ny medlemsundersøkelse viser stor bekymring blant PBL-barnehagene

Stor bekymring om rammevilkårene: «Det er så uforutsigbart at det går på helsa løs»

En ny medlemsundersøkelse fra PBL viser at den økonomiske situasjonen fremdeles er svært krevende for mange private barnehager. Økte kostnader og kutt i tilskudd skaper stor usikkerhet om videre drift.

Publisert:

Som i februar svarer fire av ti respondenter at barnehagen gikk med underskudd i 2021, og kun én av tre budsjetterer med overskudd i 2022. Andelen som er usikker på videre drift er fremdeles urovekkende høy.

To av tre barnehager som har svart på undersøkelsen oppgir at det enten ikke er, eller er usikkerhet rundt, grunnlag for videre drift.

Les hele undersøkelsen her. 

Administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup, er bekymret for tilbakemeldingene. Over tid har status i sektoren vært at mange drifter med underskudd. Schjelderup mener det er svært alvorlig at regjeringen siden i fjor har trukket en halv milliard kroner ut av private barnehager, dersom pensjonspåslaget kuttes ytterligere neste år.

– Det er stor usikkerhet og bekymring blant private barnehager nå. Mange tærer på egenkapitalen som de skulle bruke til vedlikehold og oppgraderinger. Tilbakemeldingene til oss er at det haster å sikre bærekraftig finansiering, og særlig barnehagene i kommuner med lave tilskudd roper varsko, sier PBL-direktøren.

Høyere pensjonskostnader og økte strømpriser harmonerer dårlig med kutt i inntekter og tilskudd som varierer fra år til år. Finansieringssystemet oppleves uforutsigbart og mange barnehager frykter at de må kutte i kvaliteten dersom ikke inntektene bedres.

– Det er trist lesning å se tilbakemeldingene fra våre medlemmer som er bekymret for tilbudet til barna og frustrerte over at midlene ikke strekker til. I en tid da politikerne sier at de vil satse på velferd og tidlig innsats, sliter mange med å forstå at barnehagene må kutte, i stedet for å utvikle kvaliteten, sier Schjelderup.

I medlemsundersøkelsen svarer flere barnehager utfyllende på spørsmålene om barnehagenes økonomiske situasjon.

Her er noen av tilbakemeldingene barnehagene gir:

«Det er trist å se at en liten barnehage som hjalp kommunen for 20 år siden å nå full barnehagedekning, nå står i fare for å måtte avvikle pga økonomiske rammer.»

«En vanskelig situasjon og når pensjonstrekket blir ytterligere redusert neste år, bli det enda verre. Med et kommende lønnsoppgjør som vi ikke vet utfallet av heller er det stor usikkerhet i barnehagen. Personalet kjenner på utsikkerheten rundt økonomien og usikkerhet om barnehagens eksistens.»

«Vår barnehage har brukt av oppspart egenkapital for å holde driften oppe. Men det kan man ikke gjøre i mange år på rad. Tragisk at det er så stor forskjell på satser fra kommune til kommune.  Vår kommune ligger langt under nasjonal sats, og også under våre nabokommuner, dessverre. Håper dere i PBL trykker på, slik at vi får levelige inntekter også framover.»

«Vi er i en tøff økonomisk situasjon hvor vi må spare inn på ALT vi kan. Hvis ikke det snur i løpet av dette barnehageåret og vi ikke kan åpne stengt avdeling august 2023 så vet jeg ikke hvordan vi skal komme oss igjennom dette.»

«Jeg er veldig bekymret for hvilken vei dette finansierings jaget skal ende opp. Jeg har ikke lyst til å miste arbeidsplassen min. Jeg vil ikke at mine ansatte skal slite seg ut for at staten ikke mener vi private gjør en god jobb med de midlene vi får. Jeg føler min innsats til å starte min egen arbeidsplass og tiden som er lagt ned, ikke er verdt noen ting.»

«Uforutsigbart og vanskelig!»

«Vi er alvorlig bekymret pga stadige kutt i tilskudd samtidig som kostnadsveksten er veldig høy.»

Vi er 90 % sikre på å måtte legge ned sommeren 2023, vi har et bitte lite håp om å klare barnehageåret 2023 - 2024. Her er det mulig jeg som daglig leder og pedagog ikke makter mer uansett. Det er for krevende.

«Kommunen har gitt oss 1,2 mill mindre i tilskudd i 2022 kontra 2021. Vi har måttet snu hver krone og kan ikke kjøpe mer enn det som er helt nødvendig av utstyr og leker. Vikarer har vi kuttet helt ut.»

«Jeg vet ikke hva jeg skal si, situasjonen er surrealistisk, fortvilet, trist, oppgitthet og til tider uholdbar. Vi lever så lenge vi lever... i tillegg blir vi beskylt for å ta ut utbytte og misbruke de pengene som blir bevilget barnehagen, dette er bare trist alt sammen. Vi ønsker det beste for barna, synd ikke myndigheten ser nytten av et godt barnehagetilbud. Nytter ikke å snakke om kvalitet og kunnskap under disse forutsetningene som legges som føringer for oss. Trist, trist, trist.»

«Det er en stor belastning å være eier av privat barnehage nå. Det er så uforutsigbart at det går på helsa løs. Vurderer virkelig å selge. Dette er ikke moro lenger!»