Vi hjelper deg å få riktig pensjonstilskudd

Vi hjelper deg å få riktig pensjonstilskudd

Flere av PBLs medlemsbarnehager kan søke om å få utbetalt ekstra pensjonstilskudd i 2017 enn i 2016. Det viser våre foreløpige gjennomgang av tilskudd for 2017.

Publisert:

Bakgrunnen for dette er kostnadsutviklingen i privat ytelsespensjon.
PBL er glad for å ha fått medhold i vår forståelse av regelverket, der det presiseres at det er den private barnehagens samlede pensjonskostnader som skal ligge til grunn for søknad om ekstra pensjonstilskudd.

Hvordan den private barnehagen har valgt å finansiere sine pensjonskostnader, herunder om man benytter premiefond eller ikke, er ikke en del av vurderingen av om barnehagen har «vesentlige høyere pensjonsutgifter» etter § 4 a i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.

I samarbeid med Storebrand

PBL har fått på plass viktige avklaringer som gjør at vi nå kan hjelpe medlemsbarnehager tilknyttet vår hoved- og hovedtariffavtale med den ikke helt ukompliserte søknadsprosessen.

Vi kan hjelpe alle medlemsbarnehager tilknyttet vår hoved- og hovedtariffavtale, og som er i søknadsposisjon, med å søke om å få dekket pensjonskostnader som ikke dekkes av offentlige pensjonstilskudd.

PBL har etablert rutiner for automatisk innhenting av pensjonskostnadene til de av våre medlemsbarnehager som har pensjonsordningen sin i Storebrand. Vi vil dermed kunne sammenligne barnehagenes reelle pensjonskostnad med hva de faktisk får dekket via tilskuddet.

Medlemsbarnehager som har høyere pensjonsutgifter enn det kommunenes pensjonssjablong finansierer, vil få en e-post med meldingen om at barnehagen er i posisjon til å søke om og få dekket de høye pensjonskostnadene gjennom ekstra pensjonstilskudd.
Alt barnehagen da trenger å gjøre er å returnere noen opplysninger til PBL, slik at vi kan søke på vegne av barnehagen. Dette gjelder det store flertallet av våre medlemsbarnehager.
Alternativet er at medlemsbarnehagen gjør jobben selv.

PBL-medlemmer kontaktes direkte

Medlemsbarnehager som oppfyller unntakene i § 8 i PBLs vedtekter, og som er tilknyttet en hoved- og hovedtariffavtale i annen arbeidsgiverorganisasjon, vil vi dessverre ikke kunne hjelpe på samme måte.

Dette fordi PBL kun har tilgang til den nødvendige informasjonen fra Storebrand.

Basert på informasjon fra Storebrand vil PBL kunne:

a) Finne ut om medlemsbarnehagene kan søke om ekstra pensjonstilskudd

b) Gjennomføre søknaden med nødvendig dokumentasjon


Medlemsbarnehager som er tilknyttet vår hoved- og hovedtariffavtale, og som viser seg å være i posisjon til å søke om ekstra pensjonstilskudd, vil bli kontaktet av PBL med ytterligere informasjon.