Økt lønns- og prisvekst: PBL ber kommunene beregne nye tilskudd

Økt lønns- og prisvekst: PBL ber kommunene beregne nye tilskudd

PBL ber kommunene om å beregne nye tilskudd til private barnehager for 2023 som følge av økt lønns- og prisvekst. – I en tid der mange barnehager drifter med knappe marginer og underskudd, haster det å kompensere barnehagene for galopperende kostnader, sier Jørn-Tommy Schjelderup, administrerende direktør i PBL. 

Publisert:

I et brev til alle kommunene med PBL-medlemmer, argumenterer PBL for at den økte lønns- og prisveksten må utløse høyere tilskudd til private barnehager – allerede i år.

Slik tilskuddssystemet er utformet, vil ikke private barnehager få et tilskudd som tar høyde for økt lønns- og prisvekst i 2023 før neste år.

780 millioner kroner

Bakgrunnen for henvendelsen fra PBL er at satsberegningene som ble lagt til grunn for tilskuddene bygger på en for lav lønns- og prisvekst. PBL har beregnet at samlet driftstilskudd til private barnehager ville vært 780 millioner kroner høyere i 2023 dersom riktig lønns- og prisvekst hadde vært lagt til grunn.

Årets tilskuddssatser innebærer med andre ord en betydelig underfinansiering av de private barnehagene.

Kommunene har fått kompensasjon

Administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup, viser til at den økonomiske situasjonen er kritisk for mange private barnehager, og at kommunene allerede er kompensert for utgiftsveksten gjennom revidert nasjonalbudsjett. Det haster å gjøre tiltak, mener PBL.

– Regjeringen har vært krystallklar på at økt lønns- og prisvekst ikke skal gå på bekostning av viktige velferdstjenester. Derfor har de tilført kommunene flere milliarder kroner ekstra. Private barnehager har også krav på å få dette kompensert, men tilskuddssystemet sikrer dem ikke pengene før neste år. Med den økonomiske situasjonen vi har i sektoren i dag, kan mange barnehager rett og slett ikke vente så lenge, sier Schjelderup.

Jørn-Tommy Schjelderup er administrerende direktør i PBL.

Ikke gehør i revidert nasjonalbudsjett

PBL ba, i PBLs innspill til revidert nasjonalbudsjett, regjeringen om å sørge for at kommunene justerer opp tilskuddene i tråd med nye anslag for lønns- og prisvekst. Regjeringen har ennå ikke kommet med en slik felles anmodning.

Derfor henvender PBL seg nå til hver enkelt kommune med PBL-barnehager, for å be om at tilskuddene etterjusteres – og at dette gjøres nå.

Les brevet til kommunene her

Kunne vært løst av regjeringen

– Det er ressurskrevende for PBL å ta dialogen med 214 kommuner for at private barnehager skal få tilskudd som setter dem i stand til å møte økte kostnader. Dette kunne regjeringen løst med en felles oppfordring til kommunene. Regjeringen har kuttet kraftig i inntektene til private barnehager, og de er fullstendig klar over finansieringssystemets svakheter. En felles oppfordring til kommunene ville vært en enkelt sak å få på plass, sier Schjelderup.

PBL-direktøren er bekymret for at underfinansieringen knyttet til lønns- og prisvekst vil utfordre mange barnehagers forutsetninger for å levere kvalitet i tråd med nasjonalt lovfestede krav.

Alvorlig bekymret

– Vi er alvorlig bekymret for at nok en faktor svekker økonomien til private barnehager. Fra før går fire av ti med underskudd. Rapporter fra medlemmene indikerer at situasjonen har forverret seg ytterligere i år, sier Jørn-Tommy Schjelderup og legger til:

– Evnen til å betjene økte utgifter er kraftig svekket etter siste års kutt i pensjonstilskudd, nye og fordyrende krav til organisering og en økt forskjellsbehandling av private og kommunale barnehager.

Les brevet til kommunene her