– Disse tallene viser at private barnehager er norsk velferd på sitt aller beste

Anne Lindboe, administrerende direktør i PBL.

– Disse tallene viser at private barnehager er norsk velferd på sitt aller beste

– Disse tallene viser at private barnehager er norsk velferd på sitt aller beste: Tjenester som er minst like bra som det kommunene tilbyr, men til en lavere kostnad for skattebetalerne, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Publisert:

Tidligere har Agenda Kaupang i flere rapporter regnet ut at det offentlige i snitt sparer 2,3 milliarder kroner i året på at private aktører driver barnehager, sammenlignet med om kommunene skulle drevet alle landets barnehager selv.

I en oppdatert rapport har Agenda Kaupang forsøkt å identifisere noen av årsakene til besparelsene. Her er det gjort to funn som forklarer halvparten av regnestykket:

  • Offentlige barnehager har høyere kostnader til pensjon enn det som private barnehager blir kompensert for. Det utgjør ifølge Agenda Kaupang cirka 600 millioner kroner i året.
  • Kostnadsveksten i offentlige barnehager har år for år vært høyere enn det som private barnehager er blitt kompensert for. Det har gitt et kontinuerlig etterslep, som for 2018 blir beregnet til 600 millioner kroner.

Minst like bra, men til lavere pris

Anne Lindboe i PBL sier følgende om pensjonskostnadene:

– Dette er ikke overraskende. Vi vet at private barnehager tilbyr sine ansatte minst like gode pensjonsavtaler, men til en betydelig lavere pris enn kommunene. På pensjon alene bidrar private barnehagene med 600 millioner kroner ekstra til annen velferd, sammenlignet med om barnehagene var kommunale.

Vanskelig å sikre 100 prosent likebehandling

Når det gjelder det kontinuerlige etterslepet som Agenda Kaupang avdekker, sier Lindboe at det synliggjør hvordan en teoretisk tilnærming til likebehandling ikke gir likebehandling krone for krone.

– Det er åpenbart vanskelig å sikre at det er 100 prosent samsvar mellom kostnadsveksten i kommunale barnehager det ene året og de forventninger man året før hadde til lønns- og prisvekst. Dermed må vi nok leve med en viss forskjellsbehandling akkurat på dette området. Men det politikerne kan og bør gjøre noe med, er å sikre samtidig finansiering i private og kommunale barnehager når det blir fattet vedtak som man vet vil ha kostnader for barnehagene, sier Anne Lindboe.

Hun viser til at det i 2018 ble innført bemanningsnorm som ikke var fullfinansiert. Mange private barnehager får ikke full ut dekket ekstra kostnader for økt bemanning før i 2022.

Mer velferd for skattepengene

Anne Lindboe mener tallene i den nye rapporten underbygger PBLs budskap om at private barnehager gir mer velferd for skattepengene.

– Når enkelte har gitt uttrykk for at private barnehager er overfinansiert, er det å snu virkeligheten på hodet. Våre medlemsbarnehager kan være stolte over å ha vært sterkt delaktige i en sjeldent vellykket velferdsreform, sier Lindboe.