Kommunene har vedtatt neste års tilskuddssatser – send vedtaket til PBL for kontroll

Økonomene Anders Grønmo, Una Martinsen, Bjørn-Kato Winther og Lena Johnsen i PBLs samfunnsøkonomiske avdeling kontrollerer kommunenes vedtak om tilskuddssatser. Men det forutsetter at medlemsbarnehager i alle kommuner sender vedtakene inn til PBL.

Kommunene har vedtatt neste års tilskuddssatser – send vedtaket til PBL for kontroll

31. oktober var siste frist for kommunene til å fatte vedtak om tilskuddssatser for 2022. Medlemsbarnehager i alle kommuner bør snarest sende vedtaket inn til PBL. Her vil våre økonomer kontrollere om satsene er beregnet i henhold til regelverket.

Publisert:

Hvert år avdekker PBLs samfunnsøkonomer feil eller mangler i om lag halvparten av kommunenes vedtak om tilskuddssatser til private barnehager.

Feilene utgjør hvert år mellom 80 og 110 millioner kroner på landsbasis.

I de fleste tilfeller der kommunene gjør feil, fatter de vedtak om lavere tilskuddssats enn det de private barnehagene etter loven har krav på.

Tre ukers klagefrist

Søndag 31. oktober gikk fristen ut for at kommunene skulle fatte vedtak om tilskuddssatser for 2022.

Klagefristen er på bare tre uker fra den dagen barnehagen mottar beregningen. Dermed bør barnehagen snarest sende satsvedtakene til PBL for kontroll.

– Etter at fristen er gått ut, har du ingen mulighet til å klage på selve satsen, kun utmålingen av tilskudd som vil bli gjort i januar/februar, sier Bjørn-Kato Winther, leder for samfunnsøkonomisk avdeling i PBL.

I tillegg til Winther består avdelingen av økonomi- og statistikkanalytikerne Una Martinsen, Lena Johnsen og Anders Grønmo.

Ingen andre kontrollerer

Det finnes i dag ikke noe offentlig organ som kontrollerer kommunenes satsvedtak. De færreste barnehager har selv kapasitet til å sette seg inn i alt av regelverk og kontrollere tallene.

– Et beregningsgrunnlag for kommunale tilskuddssatser eller tilskudd er et komplisert regnestykke som ofte består av mange forskjellige regneark med mange ulike tilføyelser og uttrekk. For de aller fleste barnehageledere er det vanskelig å forstå utregningene, påpeker Winther.

I de fleste tilfellene blir beste mulighet å sende inn vedtakene til PBL.

– Vi har kompetansen til å kvalitetssikre beregningene og hjelper deg gjerne, sier Bjørn-Kato Winther.

Mange har sendt inn

PBL har allerede fått inn tilskuddsvedtak for vurdering fra barnehager i mange kommuner, men det gjenstår fortsatt en god del kommuner med medlemsbarnehager i PBL.

– Det betyr at det fortsatt er en del barnehagekommuner vi ikke har hørt noe fra. Dersom vi ikke får inn vedtakene til vurdering, kan vi heller ikke vurdere om beregningene er riktige. Det kan i verste fall innebære at barnehagen ikke får det den har krav på og at penger som skulle kommet barna i barnehagene til gode, blir brukt på helt andre formål, sier Bjørn-Kato Winther.