Kapitaltilskudd opprettholdes på 2020-nivå – men ingen automatikk i at barnehagen får tilskuddene den har krav på

Kapitaltilskudd opprettholdes på 2020-nivå – men ingen automatikk i at barnehagen får tilskuddene den har krav på

Utbetaling av kapitaltilskudd til private barnehager blir ekstra komplisert i år. Derfor oppfordrer PBL medlemsbarnehagene til å kontakte kommunen for å forsikre seg om at barnehagen får de tilskuddene den har krav på.

Publisert:

I statsbudsjettet for 2021 ble det vedtatt ulike kapitaltilskuddssatser for henholdsvis vår- og høsthalvår 2021.

De seks første månedene i 2021 skulle kapitaltilskuddssatsene videreføres på samme nominelle nivå som i 2020, deretter skulle kapitaltilskuddssatsene vurderes på nytt, og kanskje nedjusteres.

I behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2021, ble regjeringspartiene enige med Fremskrittspartiet om at kapitaltilskuddssatsene også høsten 2021 skal videreføres med samme nominelle nivå som i 2020.

Bør kontakte kommunen

PBL oppfordrer medlemsbarnehagene til å kontakte kommunen for å forsikre seg om at vedtaket som ble gjort i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett er mottatt og fulgt opp.

Endringen er nå også formalisert gjennom en endring i forskriften om tildeling av tilskudd til private barnehager.

På den måten kan barnehagene forsikre seg om at de for 2021 får utbetalt kapitaltilskudd ut fra følgende satser:

Ulik praksis i kommunene

Kommunene har noe ulik praksis når de fatter vedtak og utbetaler tilskudd. Noen kommuner fatter et vedtak om tilskudd, basert på barnegruppen per 15/12, som de deretter utbetaler helt eller gjennom flere tilskuddsutbetalinger.

Dersom dette er gjort i din kommune, og vedtaket og tilskuddsutbetalingene er basert på de opprinnelig vedtatte kapitaltilskuddssatsene for høsten 2021, bør barnehagen kontakte kommunen dersom dere ikke hører noe.

Ulike tellinger

Noen kommuner fatter vedtak og utbetaler tilskuddene basert på ulike tellinger/rapporteringer gjennom året.

Også i disse tilfeller bør man påse at tilskuddsutbetalingene er basert på kapitaltilskuddssatser i henhold til hva som nå er vedtatt.

PBL er også kjent med at noen kommuner opererer med kapitaltilskuddssats per måned, per kvartal eller per halvår. I alle disse tilfeller vil gjennomsnittssatsene være feil dersom de er basert på kapitaltilskuddssatsene vedtatt i statsbudsjettet for 2021.