Se fremleggelsen av Storberget-utvalgets rapport i opptak

Se fremleggelsen av Storberget-utvalgets rapport i opptak

Siden februar har et regjeringsnedsatt utvalg vurdert fremtidig regulering og finansiering av private barnehager. Onsdag klokken 11.00 presenterte utvalgsleder Knut Storberget rapporten. Se presentasjonen i opptak.

Publisert:

Storberget-utvalget ble satt ned i februar og har bestått av representanter fra PBL, KS, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Virke.

Foreslår endringer i regelverket

Espen Rokkan, som er direktør for arbeidsgiveravdelingen i PBL, har vært PBLs representant i utvalget.

Utvalget skal opplyse om finansieringssystemet for private barnehager, og vurdere fordeler og ulemper ved ordningen. Utvalget kommer også med forslag til endringer i regelverket.

Onsdag 16. juni overleverte utvalget sin rapport til statsråd Guri Melby. I den forbindelse inviterte Kunnskapsdepartementet til pressekonferanse med statsråden og utvalgsleder Storberget.

Se pressekonferansen

Oppfordrer medlemmene til å følge fremleggelsen

Pressekonferansen ble sendt direkte på Kunnskapsdepartementets nettsider med følgende program: 

  • 11.00 – 11.20: Utvalgsleder Knut Storberget presenterer rapporten og forslag.
  • 11.20 – 11.30: Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby kommenterer resultatene.
  • 11.30 – 11.45: Pressetid.

Få mer informasjon og se pressekonferansen på denne siden: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/storberget-utvalet-overleverer-rapport-om-finansiering-av-private-barnehagar/id2860965/