Hadde jeg ikke hatt PBL, vet jeg ikke hva jeg skulle gjort

Søker råd: – Det varierer hvor ofte jeg tar kontakt. Noen ganger er det så ofte som et par ganger i uken, sier styrer Bibbi Fedje-Andersen i Haugen barnehage AS. Hun er en av dem som aktivt benytter seg av kompetansen til rådgiverne i PBL.

Søker råd: – Det varierer hvor ofte jeg tar kontakt. Noen ganger er det så ofte som et par ganger i uken, sier styrer Bibbi Fedje-Andersen i Haugen barnehage AS. Hun er en av dem som aktivt benytter seg av kompetansen til rådgiverne i PBL.

Hadde jeg ikke hatt PBL, vet jeg ikke hva jeg skulle gjort

– Å ringe eller sende e-post til PBL, er nesten som å slå opp i «den store kloke boken».

Publisert:

Det sier styrer Bibbi Fedje-Andersen i Haugen barnehage AS. Hun mener PBLs rådgivere og advokater bidrar til trygghet i hverdagen – og gir uvurderlig hjelp i de aller vanskeligste sakene.

Medlemsrådgivingen har alltid vært hjertet i PBL. Hver dag sitter PBLs advokater og rådgivere klare til å bli kontaktet av barnehager med store eller små utfordringer.

Enten spørsmålene handler om ansiennitet, sykemeldinger, tilrettelegging, ansettelser, nedbemanning eller forsikring, skal medlemsbarnehagene føle seg trygge på at de får rådgiving av høy kvalitet – og uten unødvendig venting.

Ekstra ressurs

For Bibbi Fedje-Andersen er PBLs rådgivere en ekstra ressurs som gjør det enklere å puste med magen i rollen som arbeidsgiver og barnehagestyrer.

– Det varierer hvor ofte jeg tar kontakt. Noen ganger er det så ofte som et par ganger i uken. Men i gjennomsnitt er det månedlig eller annen hver måned. Det kommer litt an på hvilke saker vi jobber med, sier styreren i Haugen barnehage AS i Askøy.

– Hva slags spørsmål er det typisk du vil ha svar på?

– Det er alt fra juridisk veiledning i forbindelse med ansettelser eller oppsigelser, til spørsmål om tilskudd, ferie, personalsaker og tolkning av tariffen. I tillegg har vi hatt noen saker der PBL har bistått barnehagen og foreldre med søknader og klager knyttet til barn med behov for tilrettelegging, sier Bibbi Fedje Andersen og legger til:

– I en del av sakene tror jeg at jeg vet svaret på spørsmålene mine, men det er ofte greit å få en bekreftelse på at man har tenkt riktig. Derfor har jeg lav terskel for å sende en e-post eller ringe.

Gode tilbakemeldinger

PBL tilstreber seg alltid å være en best mulig støttespiller for arbeidsgiverne i barnehagesektoren.

En medlemsundersøkelse fra 2021 tyder på at de fleste medlemsbarnehagene mener PBL gjør en god jobb på dette området.

På spørsmål om hvor fornøyde eller misfornøyde barnehagene er med PBLs hjelp i typiske arbeidsgiverspørsmål, scorer PBL mellom 5,0 og 5,4 på en skala fra 1 til 6.

– Kan du trekke frem et eksempel på en sak der PBL var til særlig god hjelp?

– Da vil jeg trekke frem advokathjelpen vi og et foreldrepar fikk i forbindelse med en klagesak som handlet om behov for tilrettelegging. Foreldrene hadde først fått avslag fra kommunen, men ved hjelp fra PBL ble det en god løsning til slutt. Det er ikke alltid vi får medhold, men vi får alltid god hjelp av PBLs jurister, som følger opp sakene underveis og bidrar til at sakene ikke stopper opp.

«Den store kloke boken»

Bibbi Fedje-Andersen sammenligner medlemsrådgivingen til PBL med «den store kloke boken», oppslagsverket som ga svar på alle livets små og store spørsmål i den klassiske tv-serien
«The Julekalender».

– Som leder i en enkeltstående, privat barnehage har det stor verdi i den tryggheten det er å ha PBL i ryggen. Ikke minst gjelder det at jeg alltid har tilgang til advokater, som ikke bare kan juss, men som også kan veldig mye om barnehager. Hadde jeg ikke hatt PBL, vet jeg ikke hva jeg skulle gjort. Hvem skulle jeg da ha snakket med?

Les mer om medlemsrådgivning