PBL tilbyr barnehagefaglig rådgiving til medlemmene

PBL tilbyr barnehagefaglig rådgiving til medlemmene

Savner du som barnehageeier eller -leder en sparringspartner eller litt bistand i barnehagefaglige og pedagogiske spørsmål? Husk da at barnehagefaglig rådgiving fra Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager er inkludert i PBL-medlemskapet.

Publisert:

PBL tilbyr personlig rådgiving på de fleste problemstillinger som eiere og daglig ledere av private barnehager støter på.

Oftest kontakter medlemsbarnehagene PBL for å drøfte generelle arbeidsgiver- og lederspørsmål, enten det handler om tariff, ferie, økonomi, ansettelser eller praktisk forståelse av smittevernet under pandemien.

Men som medlem i PBL har din barnehage også tilgang på rådgiving som omfatter rent barnehagefaglige problemstillinger.

Kompletterer tilbud fra PBL

Rådgivingen om barnehagefaglige spørsmål ble opprettet for et år siden etter tilbakemeldinger fra medlemsbarnehager, og særlig fra barnehager som ikke inngår i et større fagmiljø.

Det er de ansatte i PBLs datterselskap Nasjonalt Kunnskapssenter for barnehager (NKFB) som står for denne delen av PBLs rådgiving.

Direktør May Liss Tobiassen i NKFB håper hun og kollegene gjør en forskjell, både for barn, ansatte og barnehageledere landet rundt.

– Vi er glade for at det hele tiden rettes større oppmerksomhet på kvalitet, utviklingsarbeid og tydelig pedagogisk praksis i barnehagene. Og med god erfaringsbasert kompetanse, faglig allsidighet og forskningsbasert kunnskap har vi mulighet til å være rådgivere inn mot de utfordringer som kan oppstå i alle ledd i en barnehage. Da handler det om alt fra det langsiktige utviklingsarbeidet til hvordan man rent praktisk kan organisere hverdagen på en hensiktsmessig måte. Det betyr at medlemsbarnehagene i PBL skal kunne søke råd om alt fra pedagogisk ledelse, foreldresamarbeid og utviklingsarbeid, til dagsrytme og måltider, for å nevne noe, sier Tobiassen.

Vil være sparringspartner

Hun har inntrykk av at rådgivingstjenesten er nyttig, for mange av dem som tar kontakt, kommer gjerne tilbake når de har nye problemstillinger de vil drøfte.

– Det er veldig mange dyktige barnehageeiere og -ledere der ute. Samtidig vet vi at mange kan ha nytte av å diskutere ulike faglige problemstillinger, sier May Liss Tobiassen – og retter seg direkte mot PBLs medlemsbarnehager:

– Vi er klare til å besvare dine spørsmål. Bruk oss som sparringspartner hvis du opplever utfordringer knyttet til for eksempel foreldresamarbeid, tilvenning, opplæring av nytilsatte, har pågående mobbesituasjoner eller trenger tips til utforming til gode leke- og læringsmiljø, oppfordrer May Liss Tobiassen.

Vil du vite mer om bakgrunnen til May Liss Tobiassen og de andre som kan bistå PBL-medlemmene med barnehagefaglig rådgiving?

Se informasjon på kunnskapssenterets nettside.