PBL utfordrer regjeringen om manglende dekning av pensjonskostnader

Jørn-Tommy Schjelderup er administrerende direktør i PBL.

PBL utfordrer regjeringen om manglende dekning av pensjonskostnader

Over halvparten av barnehagene med PBL Barnehagepensjon får ikke dekket sine reelle pensjonskostnader. Totalt må 835 barnehager søke sine hjemkommuner om å få dekket i overkant av 185 millioner kroner.

Publisert:

Dette fremgår i et brev som PBL har sendt til regjeringen ved kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Les hele brevet her!

I brevet signert administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup, skriver PBL at vi har innhentet dokumentasjon fra 208 kommuner og 1.560 barnehager.

På bakgrunn av dokumentasjonen har PBL gjort estimater som gir stor grunn til uro.

Estimatene viser blant annet at:

  • 835 av 1.1560 barnehager (53,5 prosent) får ikke dekket sine pensjonskostnader gjennom pensjonspåslaget, og må søke sin hjemkommune om å få disse dekket.
  • Totalt søknadsbeløp for disse barnehagene er i overkant av 185 millioner kroner.
  • Søknadsbeløp per barnehage varierer fra 130 kroner til 2 millioner kroner.

Ettersom søknadsordningen for dekning av høye pensjonskostnader i private barnehager ikke gir noen garanti for å få pensjonskostnadene dekket, slik PBL har omtalt tidligere, skriver PBL at rekordmange private barnehager ikke vil få dekket pensjonskostnadene sine.

– Utviklingen i rammevilkårene til private barnehager gjør at PBL er alvorlig bekymret for barnehagenes forutsetninger for fortsatt å kunne tilby konkurransedyktige vilkår til de ansatte, på linje med hva ansatte i kommunale barnehager har. For mange barnehager vil manglende finansiering også innebære en avvikling av barnehagetilbudet, en svekkelse av mangfoldet og kvaliteten i barnehagene. Situasjonen er uholdbar, og skaper ikke de nødvendige forutsetningene for videre kvalitetsutvikling, skriver Jørn-Tommy Schjelderup.