PBL Regnskap hjelper deg med BASIL-rapporteringen

Mange barnehager gir uttrykk for at det er en lettelse å sende videre skrivet fra kommunen til PBL Regnskap. Da vet de at oppgaven blir tatt tak i og at de får beskjed om hva de må melde inn selv og når skjemaet er klart for å signeres.

PBL Regnskap hjelper deg med BASIL-rapporteringen

Hver høst skal alle private barnehager rapportere inn en rekke opplysninger om barnehagens økonomi til Utdanningsdirektoratet via BASIL. For barnehager som er kunder hos PBL Regnskap er denne jobben svært enkel – også i år når det er flere endringer i rapporten.

Publisert:

Daglig leder i alle private virksomheter har en rekke plikter overfor offentlige myndigheter. Private barnehager er underlagt særlige krav og slik at myndighetene skal ha kontroll på at offentlige tilskudd blir brukt i tråd med regelverket.

I august-september hvert år må alle private barnehager derfor levere inn resultatregnskapsskjema til Utdanningsdirektoratet gjennom verktøyet BASIL.

Det er barnehagens plikt å fylle ut og sende inn det elektroniske resultatregnskapet innen fristen som fastsettes av kommunen.

PBL Regnskap gjør jobben enkel

Denne rapporteringen kommer på toppen av alt annet daglig leder i barnehagene skal ha kontroll på.

For barnehager som er regnskapskunder i PBL Regnskap, byr BASIL-rapporteringen imidlertid på svært lite hodebry, også i år som det er flere endringer i rapporten sammenlignet med tidligere år.

PBL regnskap har mange års erfaring med denne rapporteringsløsningen, de har løpende kontakt med myndighetene, og de vet hva som kreves for å kjøre en effektiv prosess opp mot innleveringsfristen.

Når BASIL i august åpnes for barnehagene, driver PBL Regnskap hele prosessen for kundene fra A til Å. Daglig leder blir bare involvert der det er helt nødvendig.

Dermed står 60 medarbeidere i PBL Regnskap nå klare til å fylle inn korrekte tall i BASIL på vegne av barnehagene.

Nytt webinar

Selv om PBL Regnskap gjør det meste av jobben for har sine regnskapskunder, kan det være en ekstra trygghet å kjenne til det aller viktigste om prosessen.

PBL Regnskap har derfor utarbeidet et kort webinar for sine kunder, slik at de vet litt om hva som er nytt – og dessuten kan gjøre seg trygge på hva som gjøres og til hvilke tidspunkter.

– Derfor får våre kunder om kort tid en e-post med lenke til webinaret som legges ut på PBL Campus, slik at de kan se det når det passer dem, sier produkt- og kundeleder Susan Barstrand i PBL Regnskap.

Hun oppfordrer regnskapskundene til å se webinaret og til å ta kontakt med sin regnskapsfører dersom de har noen spørsmål.

Gjelder alle barnehager – og ingen andre

Rapporteringen av regnskapstall og andre økonomiopplysninger i BASIL er viktige blant annet for at myndighetene skal kunne kontrollere at offentlige tilskudd blir brukt i tråd med bestemmelsene i barnehageloven med forskrifter.

Dette gjør at BASIL-rapporteringen er noe som skiller barnehager fra alle andre virksomheter.

Derfor er det en viss variasjon i hvor gode rutiner andre regnskapsselskaper har på dette området.

– Mange barnehager gir uttrykk for at det er en lettelse å sende videre skrivet fra kommunen til PBL Regnskap. Da vet de at oppgaven blir tatt tak i og at de får beskjed om hva de må melde inn selv og når skjemaet er klart for å signeres, sier Susan Barstrand.

Susan Barstrand er produkt- og kundeleder i PBL Regnskap.

Hun oppfordrer barnehager som vurderer å gå over til PBL Regnskap til å ta kontakt for en uforpliktende samtale.

– Det er mange regnskapsbyråer som er veldig gode på regnskap og økonomi generelt, barnehager inkludert. Vår styrke er at vi kun jobber med barnehageøkonomi og barnehageregnskap – derfor er vi ekstra gode på dette, sier Susan Barstrand.

Om økonomirapportering i BASIL:

  • For barnehagene åpnet BASIL 13.august 2021.
  • Resultatregnskapet gir viktig styringsinformasjon til både kommunene og staten.
  • Utdanningsdirektoratet (UDIR) skal i tillegg til regnskapstallene ha ulike opplysninger om barnehagen, de skal ha kontroll på eventuelle nærstående-transaksjoner og supplerende opplysninger om f.eks. kompensasjon knyttet til korona osv.
  • UDIR bruker opplysningene til å sikre at tilskudd og foreldrebetaling brukes i samsvar med barnehageloven § 23, og til å tilrettelegge for kommunalt tilsyn med bruken av tilskudd og foreldrebetaling.
  • UDIR bruker også opplysningene i statistikkgrunnlaget for barnehagene.
  • BASIL skal revideres, og revisor skal lage revisjonsberetning.
  • Kommunene skal ha kontrollert og godkjent skjemaene innen 4. oktober 2021.