Med PBL-vettreglene skal din barnehage unngå å gå seg vill

Med PBL-vettreglene skal din barnehage unngå å gå seg vill

Alle private barnehager har ansvar for at offentlige tilskudd og foreldrebetaling brukes til barnas beste. Med et sett anbefalinger ønsker PBL å tydeliggjøre forventningene til hvordan medlemmene ivaretar sitt samfunnsoppdrag.

Publisert:

– Vi har høy tillit til våre medlemmer. Likevel kan vi ikke være tydelige nok på hvor viktig det er at alle vi som jobber i barnehagesektoren har høy etisk bevissthet rundt alt vi foretar oss, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.


For de aller fleste barnehageeiere er det en selvfølge at barnehagene bruker offentlige tilskudd og foreldrebetaling til barnas beste.

Likevel har det vært enkelteksempler på at eiere har latt hensynet til egen fortjeneste gå på bekostning av tilbudet til barna. Det er for PBL totalt uakseptabelt.

– Private barnehager får til utrolig mye hver eneste dag som jeg stolt over å få lov til å representere. Men samtidig må vi alle ta inn over oss at sektorens fremtid avhenger av at de som mottar offentlige tilskudd og foreldrebetaling, sørger for at de driver på en måte som har aksept i befolkningen, sier Lindboe.

Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe

Inspirert av fjellvettreglene

Nå lanserer PBL derfor sin egen variant av fjellvettreglene – PBL-vettreglene.

Dette er en liste med ni punkter om hvordan PBL forventer at medlemsbarnehagene skal opptre. PBL-vettreglene er ikke PBLs tolkning av lov- og regelverket, men en anbefaling om hvordan barnehagene bør driftes.

– Dette er ni enkle huskeregler som vi tror våre medlemsbarnehager vil gjenkjenne som en naturlig konsekvens av å drive virksomhet for barn og med høy grad av offentlig finansiering. PBL-vettreglene kan likevel være nyttige påminnelser når du som aktør i barnehagesektoren skal ta avgjørelser som har med økonomi å gjøre. Så skriv ut PBL-vettreglene, og heng disse på kontorveggen, oppfordrer Anne Lindboe.

(Du finner PBL-vettreglene som PDF nederst i artikkelen.) 

PBL-vettreglene ble forankret i styremøte i PBL forrige uke.

Høy etisk bevissthet

For Anne Lindboe er det viktig å understreke at økonomien i sektoren er mer strengt regulert enn de fleste andre områder i samfunnet.

Samtidig ønsker hun å være tydelig på at feil bruk av offentlige midler alltid er feil, uansett hvor små beløp det handler om. Barnehager må alltid skaffe dokumentasjon på kostnadene. Og barnehagen må bidra til åpenhet og transparens når det gjelder alle sider ved driften.

Lindboe mener det ikke nødvendigvis er tilstrekkelig at man holder seg innenfor lovens rammer. Barnehagene forvalter milliarder av kroner av fellesskapets midler og må hver eneste dag ha høy etisk bevissthet om hvordan den tilliten blir ivaretatt.

– Vi må tørre å være gode på det som private virksomheter er gode på. Vi skal våge å gå andre veier enn de stiene kommunene har tråkket opp. Vi skal utfordre oss selv og sektoren, og jobbe for å finne nye løsninger. Men det vi gjør må alltid være motivert av å skape bedre barnehager for barn. Det er barna vi har barnehager for, og de må alltid komme først. De som måtte være villig til å svekke barnehagetilbudet for å oppnå rask personlig gevinst, har etter min mening ikke noe i sektoren å gjøre, sier Anne Lindboe.