Krevende tider? Husk at medlemsbarnehagene kan be PBL om økonomisk rådgiving

Sissel Heggelund Larssen er seniorrådgiver/leder medlemstjenester i arbeidsgiveravdelingen i PBL.

Krevende tider? Husk at medlemsbarnehagene kan be PBL om økonomisk rådgiving

Økonomien i private barnehager er mer krevende enn på lang tid. For medlemmer i arbeidsgiverorganisasjonen PBL kan en god økonomiprat med Sissel Heggelund Larssen eller en av de andre rådgiverne gi verdifull innsikt.

Publisert:

PBLs arbeidsgiveravdeling tilbyr medlemsbarnehagene rådgiving innenfor de aller fleste områder av barnehagedrift.

Tjenestene er inkludert i det som barnehagene har betalt gjennom kontingenten, og omfatter avklaringer på spørsmål om blant annet ansiennitet, permisjoner, ferie og forsikring – og også økonomi.

Krevende for mange

For mange private barnehager er nettopp den økonomiske situasjonen svært krevende for tiden:

  • Kommuner effektiviserer driften i de kommunale barnehagene på en måte som gjør at tilskuddene til private barnehager ikke øker i takt med lønns- og prisveksten.
  • I flere kommuner det en overkapasitet av barnehageplasser, og ingen har dermed garanti for at alle barnehageplasser blir fylt.
  • Pensjonspåslaget er redusert i tilskuddsordningen til alle barnehager, uten at dette bygger på en grundig gjennomgang av treffsikkerheten i finansieringssystemet som helhet.

Mange barnehager har hatt store merkostnader til vikarer og overtid som følge av økt sykefravær i etterkant av pandemien. Og som alle andre er også mange barnehager rammet av svært høye strømregninger i tillegg til den generelle prisøkningen som er på andre varer og tjenester som barnehagene kjøper inn.

–  Derfor er det mer viktig enn noen gang å ha god styring på økonomien i barnehagen, sier seniorrådgiver Sissel Heggelund Larssen i PBL.

Flere aktuelle tema

Hun og de andre rådgiverne i arbeidsgiveravdelingen til PBL tilbyr medlemsbarnehagene rådgiving om tema som for eksempel:

  • Bedre utnyttelse av godkjente leke- og oppholdsarealer.
  • Bedre sammensetning av barne- og ansattgruppene.
  • Riktig lønnsfastsettelse i tråd med tariffavtalen ved nyansettelser
  • Beregning av bemanning og antall pedagoger

Hun mener flere barnehager kan ha noe å gå på med tanke på å få en barnehage fra minus til pluss, og at det noen ganger kan være enkle grep som skal til.

– Skal private barnehager ha forutsetninger for å gi gode tilbud til barn og være trygge arbeidsgivere for de ansatte, må de over tid gå med overskudd. Og slik situasjonen er og vil bli, vil det for veldig mange barnehager være nødvendig å se nærmere på hva de kan gjøre med driften, sier hun.

Hjelp til å se mulighetene

Larssen mener det er mange komponenter som spiller inn og at det i en hektisk hverdag kan være vanskelig å få øye på mulighetene som ligger der.

– Dersom barnehagen er i en vanskelig situasjon, må man vurdere om en omstrukturering av driften kan avhjelpe situasjonen – f.eks ved å ha mer blandede avdelinger i stedet for små- og storbarnsavdelinger, sier seniorrådgiveren.

Hun minner også om at å ta inn maksimalt antall barn, målt opp mot barnehagens godkjente leke- og oppholdsareal, ikke nødvendigvis er bra for driften.

– For hvis ett ekstra barn utløser krav om en ekstra pedagogstilling, kan de økonomiske konsekvensene for barnehagen være alvorlige, sier Sissel Heggelund Larssen.

Les mer om medlemsrådgivning i PBL