3.044 færre barn i barnehage

3.044 færre barn i barnehage

På grunn av lavere fødselstall går antall barn i barnehage ned. Andelen 1-5-åringer i barnehage har imidlertid aldri vært høyere.

Publisert:

278.578 barn går i barnehage i Norge. Det er 91,8 prosent av alle barn mellom ett og fem år. Av barn i alderen 3-5 år, går 97,1 prosent i barnehage.

Det går frem av ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), basert på innrapporterte data til Utdanningsdirektoratet (BASIL) per 15.12.2018.

Av statistikken går det fram at antall 0-åringer på telletidspunktet var 2.196. Det har ikke vært lavere siden 2014.

Tallene viser at det var 3.044 færre barn i barnehage i desember 2018 sammenlignet med ett år i forveien. I denne perioden er antall ansatte i barnehagene gått opp med 1.558. 96.098 ansatte utfører 77.101 årsverk i barnehagene.

Blant de ansatte er det en betydelig økning i gruppen «Pedagogisk leder», der det har vært en økning fra 25.583 til 28.971 årsverk fra 2017 til 2018.

Statistikken skiller ikke mellom barne- og ungdomsarbeidere og assistenter. Disse går inn i kategorien «Annen grunnbemanning», som har en nedgang fra 37.123 til 35.165 årsverk.

Blant de ansatte var det på telletidspunktet 84.773 kvinner og 11.325 menn.

Les mer om de endelige SSB-tallene for barnehagesektoren.