Ny forskrift åpner for midlertidige barnehageplasser som følge av Ukraina-krigen

Ny forskrift åpner for midlertidige barnehageplasser som følge av Ukraina-krigen

Mange kommuner opplever et økt behov for barnehageplasser som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina. En midlertidig forskrift skal gjøre det enklere å tilpasse kapasiteten i barnehagetilbudet til denne situasjonen.

Publisert:

Med de nye reglene kan kommunene innvilge søknader om midlertidig godkjenning av nye ordinære barnehager og utvidelse av godkjente ordinære barnehager, og gi midlertidig tilskudd.

Midlertidig godkjenning og tilskudd kan gis for inntil tre år.

En forutsetning for midlertidig godkjenning av barnehageplasser er at behovet for dem oppstår som følge av bosetting av mange fordrevne fra Ukraina eller flyktninger.

Forskriften trer i kraft 1. august.

Ingen generell hjemmel

Direktør for arbeidsgiveravdelingen i PBL, Espen Rokkan, sier at det er bra at det i den akutte situasjonen lages regler som kan bidra til hurtig skalering av barnehagetilbud.

– Det er også greit å konstatere at reglene er smale, i den forstand at det ikke gis en generell hjemmel for å godkjenne midlertidige plasser og gi midlertidig rett til finansiering. Det går tydelig frem av forskriften at midlertidig godkjenning skal henge sammen med bosetting av mange fordrevne fra Ukraina eller flyktninger, sier Espen Rokkan.

Skal beregne nytt tilskudd

PBL har levert høringssvar i forbindelse med arbeidet med den midlertidige forskriften.

Her har PBL fått et viktig gjennomslag i § 3 for at det fortløpende skal beregnes tilskudd på nytt når barnehager tar inn barn på plasser opprettet midlertidig i tråd med forskriften.

Les forskriften her!