Testing kan erstatte karantene for barn

Testing kan erstatte karantene for barn

Barnehager kan nå som hovedregel følge grønt nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være gult tiltaksnivå. Fra 16. august kan testing erstatte smittekarantene for barn i barnehagen. 

Publisert:

Det er de to viktigste endringene av koronatiltak i forbindelse med oppstart av nytt barnehageår, skriver Utdanningsdirektoratet.

Kan testes

Fra 16. august åpnes det opp for at barn kan testes i stedet for at de havner i karantene. Dette innebærer at dersom en person får påvist korona, kan barn som er nærkontakter teste seg i stedet for å gå i karantene. Dersom barnet bor sammen med den smittede, eller andre tilsvarende nære kontakter, må barnet fortsatt gå i karantene.

Det er lokale helsemyndigheter som har ansvar for organisering av testing og hvordan det skal gjennomføres. Ansatte i barnehagen skal ikke gjennomføre testing.

Smittesporingsteamet i kommunen har fremdeles ansvaret for å spore smitte og varsle nærkontakter. Les mer om testing og testmetoder.

Grønt nivå som utgangspunkt

Fra 27. mai ble det åpnet opp for at kommunene selv kunne velge at barnehagene kunne gå over på grønt nivå. Ved oppstart nytt barnehageår skal alle barnehager i utgangspunktet følge grønt nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være gult tiltaksnivå. Dette gjelder for områder med mye smitte. Gult tiltaksnivå skal ikke benyttes som forebyggende tiltak.

På grønt nivå kan barnehagehverdagen gjennomføres tilnærmet normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter. Det vil fremdeles være noen viktige smitteverntiltak:

  • Ingen syke skal møte i barnehagen, selv med milde symptomer.
  • Det er viktig å holde avstand der det er mulig.
  • Normalt renhold og god håndhygiene