Regjeringen åpner for at kommuner kan velge å gå over til grønt nivå i barnehagene

Kunnskapsminister Guri Melby åpner for at kommuner som over tid har lavt smittetrykk kan gå over til grønt nivå i smittevernveilederen.

Regjeringen åpner for at kommuner kan velge å gå over til grønt nivå i barnehagene

Fra og med 27. mai kan alle fargene i trafikklysmodellen tas i bruk, også grønt. Det er hver enkelt kommune som tar avgjørelsen, basert på smittesituasjonen lokalt.

Publisert:

Da smittevernveilederen 29. mai i fjor ble revidert, ble trafikklysmodellen lansert. Den har gitt lokale og sentrale myndigheter et verktøy til raskt å endre tiltaksnivåene i takt med den lokale eller nasjonale smittesituasjonen.

Det grønne tiltaksnivået i trafikklysmodellen har imidlertid ikke vært i bruk før nå. Frem til nå har det vært bestemt nasjonalt at alle barnehager og skoler skal være på gult tiltaksnivå, og kommuner med mye smitte har hatt rødt nivå.

Hver kommune avgjør

Fra 27. mai bestemmes ikke lenger tiltaksnivået nasjonalt, men kommunene skal bestemme selv ut fra smittesituasjonen lokalt, skriver regjeringen i en pressemelding.

Der kommunene velger å gå over til grønt, vil barnehagene ikke lenger trenge å dele gruppene inn i kohorter, verken inne eller ute. Barn kan igjen være sammen på tvers av avdelinger og grupper. Men ansatte er fortsatt anbefalt å holde avstand til andre ansatte.

Forutsetningen for å gå over til grønt nivå, er at kommunen har lite smitte over tid, god testkapasitet og løpende oversikt over antall smittetilfeller. De må også ha en plan for rask oppskalering til gult eller rødt tiltaksnivå.

PBL gleder seg

Administrerende direktør Anne Lindboe er glad for at tiltaksbyrden snart kan lettes der det er lite smitte.

– Dette er først og fremst viktig for barna. Der tiltakene lettes, vil barna få større muligheter til å leke med vennene sine og utforske hele barnehagens område uten å være hindret av kohortinndelinger, sier Anne Lindboe.

Hun mener det også er en styrke for det pedagogiske innholdet at barnehager kan planlegge aktiviteter mer som normalt.

I tillegg tror hun at en lettelse i tiltakene vil gjøre det enklere for barnehagene å få løst praktiske utfordringer i løpet av barnehagedagen. Det kan for eksempel gjøre det enklere for mange barnehager å få feriekabalen til å gå opp i sommer og til å få god tilvenning for nye barn etter ferien.

– Det blir et viktig skritt i retning en mer normal hverdag, og det skal vi glede oss over, sier Anne Lindboe.