Regjeringen ber kommuner med større smitteutbrudd vurdere bruk av gult tiltaksnivå

Kunnskapsminister Guri Melby (V) oppfordrer kommunene til å vurdere gult tiltaksnivå der det er større smitteutbrudd blant barn og unge.

Regjeringen ber kommuner med større smitteutbrudd vurdere bruk av gult tiltaksnivå

Regjeringen vil ikke endre tiltaksnivå i barnehager og skoler på nasjonalt plan, men ber kommuner med større smitteutbrudd vurdere å gå over på gult nivå. PBL oppfordrer barnehager i kommuner med krevende smittesituasjon om å gå i dialog med de lokale myndighetene.

Publisert:

I et møte med kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby torsdag, tok PBL opp den utfordrende smittesituasjonen som mange barnehager nå står i, og som blant annet gjør det vanskelig for mange ha sikre god nok bemanning hver dag.

Det var i et felles møte for organisasjonene på barnehage- og skolefeltet at den økende smitten blant barn og unge, og situasjonen for landet barnehager og skoler, ble diskutert. I deler av landet gir til høye smittetall utfordringer knyttet til drift av barnehagen.

Ikke aktuelt med gult nivå nasjonalt

PBL har fått en god del tilbakemeldinger fra medlemsbarnehager om dette den siste tiden. Bekymringene ble i møtet delt med Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Folkehelseinsituttet, samt øvrige organisasjoner innenfor utdanningssektorene.

Ifølge statsråden er et nasjonalt gult nivå i barnehager ikke hensiktsmessig på nåværende tidspunkt fordi smittesituasjonen varierer mye fra kommune til kommune. Dermed vil en slik nasjonal innstramming gi unødvendig tiltaksbyrde for mange i regioner med liten eller ingen smitte.

Men Melby presiserte overfor møtedeltakerne at kommunene må vurdere å ta i bruk gult nivå hvis situasjonen lokalt tilsier det.

I møtet fikk PBL også støtte for innspillet om å senke terskelen for gult nivå i kommuner med mye smitte og utfordringer med å holde barnehagene åpne.

Oppfordrer til dialog med kommunen

Regjeringen opplyser at de nå vil presisere dette overfor kommunene og er tydelig på at kommuner som anser det som nødvendig å gjeninnføre gult nivå en periode for å få kontroll på situasjonen, vil ha regjeringens støtte på dette.

Dette budskapet kom også frem i en pressemelding torsdag.

PBL vil anbefale medlemsbarnehager om å gå i dialog med sin kommune om de utfordringene de står i. På den måten vil det være mulig å sammen bli enige om hvilket nivå som er hensiktsmessig for å sikre trygg og forsvarlig drift som ivaretar både barn, ansatte og familiene.

Medlemsbarnehager som ønsker ytterligere rådgivning om hvordan de skal håndtere den nye smittebølgen, kan også ta kontakt med PBL.