PBL og fagforeningene med felles erklæring: «Stor vilje i sektoren til å bidra»

Espen Rokkan (PBL), Anne Lindboe (PBL), Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet), Terje Ellefsen (Delta) og Anne Green Nilsen (Fagforbundet). Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

PBL og fagforeningene med felles erklæring: «Stor vilje i sektoren til å bidra»

Partene i PBLs tariffområde erkjenner at korona-pandemien vil sette barnehagene og de ansatte på nye og store prøver i tiden som kommer.

Publisert:

«Dette er et ansvar barnehageeiere, tillitsvalgte og de ansatte er klare til å ta», heter det i en felles erklæring fra Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta og PBL.

Den pågående pandemien med smitte av koronavirus, og de omfattende tiltakene som er innført for å begrense smittespredningen, påvirker oss alle. I denne situasjonen har barnehagene en nøkkelrolle, både med tanke på å ivareta barn i den krisen landet er i, og i arbeidet med å få hjulene til å gå rundt i de kritiske samfunnsfunksjonene.

Selv om alle landets barnehager i utgangspunktet er stengt, skal barnehager holde åpent for barn av ansatte ved kritiske samfunnsfunksjoner, samt for barn med særlige omsorgsbehov.

Felles forståelse og felles ambisjoner

På bakgrunn av den unntakstilstanden som råder, har PBL og de ansattes organisasjoner samarbeidet om å avklare en felles forståelse av nå-situasjonen og felles ambisjoner for tiden som kommer.

I en erklæring skriver partene at barnehagesektoren, som en offentlig finansiert velferdstjeneste, har et særskilt ansvar for å være en del av løsningen i denne store samfunnsdugnaden.

Partene opplever at det er stor vilje i sektoren til å bidra og benytter anledningen til å gi honnør til alle dem som allerede legger ned en ekstra stor innsats i barnehagene i disse dagene.

Utvidede åpningstider?

Etter at regjeringen tirsdag valgte å forlenge perioden med generelt stengte barnehager til over påske, er partene enige om at det også må vurderes utvidede åpningstider i barnehagen for barn til foreldre som arbeider skift/turnus ved kritiske samfunnsfunksjoner.

Ved et slikt behov vil partene oppfordre arbeidsgivere til å legge til rette for – og ansatte til å delta på – arbeid ut over ordinær arbeidstid.

Jobber med rammeavtale

For å sikre ansatte en arbeidshverdag som ivaretar deres helse og velferd, og vil ta hensyn til den belastningen situasjonen kan medføre for arbeidstakere i barnehagene, jobber partene med en rammeavtale med mål om mest mulig forutsigbarhet, også i endrede arbeidstidssituasjoner som vil komme.

Avtalen skal bidra til å lette samarbeidet lokalt i de enkelte barnehagene i perioden som kommer.

Les hele erklæringen her.