PBL meldte inn bekymring knyttet til høyt korona-fravær i møte med statsråden

Kunnskapsminister Tonje Brenna hadde mandag ettermiddag digitalt møte med PBL og andre organisasjoner innenfor utdanningssektorene.

PBL meldte inn bekymring knyttet til høyt korona-fravær i møte med statsråden

Seks av ti medlemsbarnehager melder at korona-relatert fravær gjør det vanskelig å gi et godt tilbud til alle barn. Da kunnskapsminister Tonje Brenna mandag møtte ulike organisasjoner innenfor utdanningssektorene, ba PBL om at barnehagene blir gitt mer tillit til selv å treffe nødvendige tiltak.

Publisert:

Økende smitte og hyppig nærkontaktkarantene blant de ansatte setter mange av PBLs medlemsbarnehager på prøve.

Da PBL og flere andre organisasjoner mandag ettermiddag møtte Folkehelseinstituttet (FHI) og statsråden, benyttet PBL anledningen til å gi noen foreløpige resultater fra en helt fersk medlemsundersøkelse, som ennå ikke er avsluttet, og som omhandler barnehagenes utfordringer i denne fasen av pandemien.

Betydelige utfordringer

Seks av ti barnehager, som så langt har svart på undersøkelsen, oppgir at korona-relatert fravær blant ansatte gjøre det vanskelig for barnehagen å gi et godt tilbud til alle barn.

Undersøkelsen avslører dessuten et betydelig sprik mellom barnehagenes kostnader knyttet til pandemihåndteringen, og den kompensasjonen de har fått fra det offentlige. Veldig mange barnehager opplever i tillegg store utfordringer med å skaffe tilstrekkelig med kompetente vikarer.

Konstituert administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup gjentok budskapet fra lignende møter tidligere om at situasjonen for mange barnehager er svært krevende.

Ber myndighetene bidra

Sammen med direktør for arbeidsgiveravdelingen, Espen Rokkan, ba Schjelderup myndighetene om å bidra til å gjøre situasjonen mer håndterbar for barnehagene. Dette for eksempel gjennom:

  • Å justere regelverket slik at barnehageeiere, i tilfeller der det er absolutt nødvendig, har myndighet til midlertidig å stenge avdelinger eller i ytterste konsekvens hele den ordinære driften av barnehagen.
  • Å kommunisere betydningen av gjensidig smidighet i en ekstraordinær situasjon, slik at foreldre i enda større grad viser forståelse for barnehagenes utfordringer.

Statsråden ga ikke noen tydelige svar på PBLs ønsker, men svarte organisasjonene i mer generelle vendinger.

– Det hadde vi heller ikke forventet. Likevel forutsetter vi at departementet og statsråden tar innspillene fra møtet med seg videre i håndteringen av pandemien, sier konstituert adm. dir. Jørn-Tommy Schjelderup.

FHI gjør nye vurderinger

FHI redegjorde i møtet for status blant annet når det gjelder smitteforekomst og noe om de vurderingene som skal gjøres fremover, for eksempel når det gjelder regler for husstandskarantene og testregime.

Det er vel kjent nå at smittetallene er høye, noe som får konsekvenser for syke- og karantefravær. Dette genererer omfattende driftsproblemer for mange barnehager, og for mange virksomheter i barnehage- og skolesektoren er det en løpende kamp for å få hverdagen til å «gå rundt».

Samtidig opplyser FHI om at innleggelsesrisikoen er redusert med 69 prosent for omikron sammenlignet med delta-varianten av viruset. Myndighetene er tydelig på at det er lav risiko for alvorlig sykdom, både blant barn og ansatte.

FHI orienterte også om at det vil bli vurdert å erstatte dagens husstandskarantene med testing, men at dette vil kunne henge sammen med at det er tilstrekkelig tilgang til hurtigtester.