PBL med på felles oppfordring fra regjeringen og partene i arbeidslivet om åpne skoler og barnehager

Mange barnehager kan bli utfordret på å gi litt ekstra utenom vanlig åpningstid denne påsken.

PBL med på felles oppfordring fra regjeringen og partene i arbeidslivet om åpne skoler og barnehager

Regjeringen og en rekke organisasjoner i arbeidslivet går ut med en oppfordring til barnehage- og skoleeiere om åpne tilbud i påsken.

Publisert:

Barnehager og skoler oppfordres i en felles erklæring til å holde åpent, også på helligdagene hvis det er behov. Bakgrunnen er ønsket om å sikre at barna til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner og sårbare barn får tilbud i hele påsken.

Det er regjeringen, som sammen med organisasjonene KS, PBL (Private Barnehagers Landsforbund), Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta, Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Norsk Lektorlag og Fellesorganisasjonen som står bak den felles oppfordringen til barnehage- og skoleeiere.

«Helt avgjørende»

«Trygg og sikker barnepass er helt avgjørende for småbarnsforeldres mulighet for å jobbe. På grunn av koronakrisen eller Covid-19- situasjonen, vil det noen steder kunne være behov for åpne tilbud også i påsken, slik at ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner kan jobbe. Vi viser i denne sammenheng til regjeringens oppdaterte oversikt over kritiske samfunnsfunksjoner. Sårbare barn og unge kan være ekstra utsatt i ferier og helligdager, og skal derfor også omfattes av tilbudene i påsken.

Behovet for påskeåpne tilbud vil variere i og mellom kommunene. Det er viktig at tilbud tilpasses behovene. Barnehage- og skoleeiere bør, med utgangspunkt i sin kunnskap om den lokale situasjonen og kjennskap til aktuelle barn og unge i målgruppen, vurdere behov og finne praktiske og gode løsninger gjennom samarbeid med partene lokalt. I vurderingen av hvilke barn som har behov for et tilbud på grunn av særskilte forhold, bør skoleeiere og barnehageeiere som driver mer enn en barnehage innhente kunnskap fra den enkelte skole og barnehage. Det er opptil skole- og barnehageeiere å beslutte organisering, dimensjonering og lokalisering av tilbudet», heter det blant annet i felleserklæringen.

PBL enig med fagforeningene

PBL oppfatter denne erklæringen som en naturlig forlengelse av at vi 25. mars, sammen med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta, skrev under på en erklæring om sektorens helt spesielle rolle under koronakrisen.

Der het det blant annet:

«Partene ber arbeidsgivere og ansatte om å være svært fleksible i denne situasjonen, både med tanke på å finne gode løsninger for alle familier og for å støtte opp under kritiske samfunnsfunksjoner, som for eksempel landets sykehus.

For å kunne gi et tilfredsstillende tilbud til barn av foreldre som arbeider skift/turnus ved kritiske samfunnsfunksjoner, må det også vurderes utvidede åpningstider i barnehagen. Ved et slikt behov vil partene blant annet oppfordre arbeidsgivere til å legge til rette for – og ansatte til å delta på – arbeid ut over ordinær arbeidstid for å holde barnehager åpne utover ordinær åpningstid.»

PBL og fagforeningene skrev tidligere denne uken også under på en rammeavtale om arbeidstidsbestemmelser i forbindelse med koronautbruddet.