Opphever trafikklysmodellen og forskrift om smittevernforsvarlig drift

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Opphever trafikklysmodellen og forskrift om smittevernforsvarlig drift

Regjeringen har fjernet alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert påbudet om smittevernforsvarlig drift og smittevernveilederen for barnehager.

Publisert:

Lørdag 12. februar kunngjorde regjeringen at det aller meste av restriksjoner knyttet til pandemien er opphevet.

For skoler og barnehager innebærer dette blant annet:

  • Covid-19-forskriftens krav om smittevernfaglig forsvarlig drift oppheves. Det betyr at vi går tilbake til de vanlige reglene om smittevern, regulert i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
  • Trafikklysmodellen er generelt tatt ut av bruk og skal bare brukes lokalt dersom vilkårene i smittevernloven er oppfylt.
  • Barn som blir syke behøver ikke lenger testes for covid-19 og kan komme tilbake i barnehagen når allmenntilstanden er god.
  • Ansatte som får luftveissymptomer anbefales å teste seg, og ved positiv covid-19-test blir de anbefalt å holde seg hjemme i fire dager.

Brenna: Normal drift raskest mulig

– Barn og unge blir i svært liten grad alvorlig syke og koronautbruddet regnes ikke lenger som et alvorlig utbrudd. Selv om mange barnehager og skoler vil oppleve mye smitte og fravær i noen uker fremover, går vi derfor bort fra å bruke trafikklysmodellen nasjonalt, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

I tiden fremover vil fortsatt mange barn og ansatte bli syke. Det historisk høye sykefraværet som preger sektoren akkurat nå, vil derfor mange steder bli en utfordring.

– Jeg vet at ledere og ansatte i barnehager og skoler gjør sitt ytterste for at alle barn skal få et fullverdig tilbud, selv om situasjonen fremdeles er krevende. Målet vårt er at alle skoler og barnehager skal komme tilbake til normal drift raskest mulig, sier Brenna.

PBL: Forsterket smittetrykk

For PBL er avviklingen av smittevernstiltakene en naturlig utvikling all den tid den dominerende omikron-varianten av koronaviruset ikke gir like høy risiko for sykehusinnleggelse som tidligere varianter. Dette er gledelig.

Samtidig er det viktig å påpeke at mange barnehager fortsatt er i en presset situasjon. Dette vil trolig forsterke seg i ukene som kommer.

– Ansatte blir fortsatt syke og skal holde seg borte fra jobb. Samtidig er ikke barn omfattet av anbefalingene om testing og det å holde seg hjemme i fire dager dersom de blir syke. Summen av dette er høyere smittetrykk og mer fravær blant ansatte enn barn. Så vi og barnehagene er spente på ukene som kommer, sier konstituert adm.dir. Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Han mener foreldre og arbeidsgivere ikke kan forvente å ha et helt normalt barnehagetilbud i alle barnehager i ukene som kommer.

– Jeg er helt sikker på at barnehagene skal gjøre det de kan for å gi et best mulig tilbud. Men sykefraværet er allerede veldig høyt mange steder. Derfor må foreldre ha forståelse for at det ikke er mulig å ha en helt normal hverdag i alle barnehagene, sier Schjelderup.