Ny forskrift vedtatt – slik bør barnehagen refundere foreldrebetaling

Ny forskrift vedtatt – slik bør barnehagen refundere foreldrebetaling

Nå er det klart hvordan barnehagene skal kompenseres for tap av foreldrebetaling. PBL anbefaler at barnehagene ved første anledning korrigerer foreldrefakturaer for perioden med stengte barnehager.

Publisert:

Siden tirsdag i forrige uke har det vært klart at foreldre ikke skal betale for barnehageplassen så lenge barnehagen ikke drives som normalt, og at staten skal gi barnehagene kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling.

Ettersom det ikke har vært klart hvordan kompensasjonsordning skal settes ut i livet, har imidlertid PBL så langt anbefalt barnehagene inntil videre å la fakturaer løpe som planlagt og korrigere i etterkant.

Skal søke kommunen

En midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19, vedtatt av Kongen i statsråd fredag, slår fast at staten skal betale kompensasjon til kommunene.

Kommunene skal deretter betale private barnehager kompensasjon, begrenset opp til makspris, etter at den enkelte barnehagen har sendt søknad med dokumentasjon av tapte inntekter.

I og med at barnehager praktiserer foreldrebetaling på ulikt vis og med ulike datoer, vil det være forskjeller på hvordan denne situasjonen nå skal håndteres.

I mange barnehager har foreldre allerede betalt for deler av perioden som barnehagene har vært stengt. I andre barnehager er faktura sendt, men ikke forfalt. Ytterligere andre barnehager igjen planlegger å sende ut faktura veldig snart.

PBLs rådgiving: Stans dersom praktisk mulig

PBL mener en naturlig konsekvens av regjeringens forskrift er:

  • Fakturaer for mars som enten har forfalt eller er sendt ut, betales som hovedregel av foreldrene som planlagt.
  • Barnehagen korrigerer for eventuelt innbetalte beløp i perioden fra 13. mars til 13. april på neste faktura.
  • Fakturaer som ikke er sendt ut, endres i den grad dette er praktisk mulig.
  • Ved utsendelse av nye fakturaer forutsettes det at barnehagene igjen åpner på første virkedag etter påske, 14. april.
  • Fakturaer som gjelder foreldrebetaling fra 14. april og utover, skal eventuelt avregnes ved første anledning dersom det blir fattet vedtak om forlenget stenging av barnehagene.
  • Hver barnehage skal så raskt som mulig dokumentere bortfall av foreldrebetaling og søke kommunen om kompensasjon.

Se forslag til mal med informasjon til foreldrene

Spill på lag med foreldrene

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL understreker betydningen av at barnehagene spiller på lag med familiene i denne krevende situasjonen.

– Nå er den nødvendige avklaringen på plass fra regjeringens side. Det betyr at barnehagene raskest mulig må iverksette nødvendige tiltak for at foreldre skal slippe å legge ut mer enn nødvendig til barnehagen, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Det er viktig at barnehagene snarest informerer foreldrene om hvordan barnehagen kommer til å gjøre dette, slik at alle foreldre er trygge på at barnehagene deres ikke vil kreve inn penger som den ikke har krav på.

– Vi vet også at det er mange foreldre der ute som er i en vanskelig situasjon økonomisk. Derfor bør barnehagene strekke seg langt for å få iverksatt rask stopp i foreldrebetalingen. I tillegg bør barnehagene være fleksible dersom det er foresatte som har gode grunner til at de ikke kan legge ut for barnehageplassene i denne akutte situasjonen, sier Anne Lindboe.

– Vi forutsetter at kommunene betaler barnehagene uten unødig opphold slik at barnehagene i minst mulig grad blir likviditetsmessig skadelidende. Men uansett om enkelte kommuner skulle etablere en praksis som ikke er god nok for barnehagene, er dette et forhold mellom barnehagen og kommunen, ikke mellom barnehagen og foreldrene, legger hun til.