Medlemsundersøkelse: Sykefraværet under pandemien bekymrer

Medlemsundersøkelse: Sykefraværet under pandemien bekymrer

I en fersk undersøkelse rapporterer mange av PBLs medlemsbarnehager om vesentlige utfordringer knyttet til koronarelatert sykefravær. Det handler om alt fra eskalerende vikarkostnader som ikke blir kompensert, til barnehagens evne til å ha nok folk på jobb til å kunne holde åpent.

Publisert:

Kort oppsummert viser undersøkelsen blant annet følgende:

  • Barnehagene har gode rutiner for å håndtere koronasmitte blant barn og ansatte.
  • Barnehagene opplever at kommunene har tillit til måten barnehagene ivaretar smittevern og barnehagedrift på.
  • Mer enn syv av ti barnehager har hatt korona-relatert fravær blant ansatte i løpet av de siste ti dagene.
  • Foreldre holder i varierende grad barn hjemme ved nyoppstått luftveisinfeksjon.
  • To av tre barnehager opplever utfordringer med å skaffe nok vikarer.
  • Seks av ti opplever at koronarelatert sykefravær har gjort det vanskelig for barnehagen å gi et tilbud til alle barn.
  • Halvparten av barnehagene mener sykefraværet er så høyt at det kan true barnehagens evne til å holde åpent alle dager.

Slik svarer medlemsbarnehagene

Respondentene svarer på i hvilken grad de er enige i påstandene under, der 1 er "helt uenig" og 6 er "helt enig".

Sveip i bildene for å se flere diagrammer.

QB jan 22 01.jpg
QB jan 22 03.jpg
QB jan 22 04.jpg
QB jan 22 05.jpg
QB jan 22 06.jpg
QB jan 22 07.jpg
QB jan 22 08.jpg
QB jan 22 09.jpg
QB jan 22 10.jpg

 

– Undersøkelsen bekrefter vårt inntrykk av at barnehagene strekker seg langt for å gi så normale tilbud som mulig under helt unormale omstendigheter. Samtidig underbygger undersøkelsen behovet for at barnehagene får mer tillit til selv å ta grep når dette er nødvendig, sier konstituert adm.dir. Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Mindre karantene, mer smitte

I dag har barnehager muligheter til å redusere åpningstidene dersom det er nødvendig for å opprettholde smittevernforsvarlig drift.

Medlemsundersøkelsen viser at dette for mange barnehager ikke er tilstrekkelig.

Halvparten av barnehagene opplever at smittetrykket er så høyt at det truer barnehagenes evne til å holde åpent alle dager.

Ettersom karantenebestemmelsene er endret siden medlemsundersøkelsen åpnet, vil barnehageansatte i nærkontakt-karantene bli et mindre problem enn det har vært til nå.

På den annen side vil trolig en varslet nedtrapping av smittevernstiltak føre til betydelig mer koronasykdom og isolasjon blant barnehageansatte i tiden som kommer.

Får ingen kompensasjon

Medlemsundersøkelsen indikerer også at mange barnehager har økonomiske utfordringer knyttet til dagens situasjon.

Ni av ti respondenter svarer at de har hatt økte kostnader knyttet til pandemihåndteringen. Av disse har syv av ti ikke fått noen form for kompensasjon så langt. Og bare 2,1 prosent oppgir at de ekstra kostnadene er kompensert fullt ut.

– Fra før har Stortinget vedtatt et kutt i tilskuddsordningen på mange hundre millioner kroner uten at treffsikkerheten i ordningen som helhet er grundig utredet. I tillegg vet vi at veldig mange barnehager denne vinteren får strømregninger som er langt høyere enn normalt. Når da åtte av ti barnehager rapporterer at de for 2022 enten har budsjettert enten med underskudd eller et overskudd på mindre enn én prosent, har ikke barnehagene mye å gå på, sier Jørn-Tommy Schjelderup.