Må barnehagen redusere åpningstiden? Last ned mal til foreldreinformasjon

Må barnehagen redusere åpningstiden? Last ned mal til foreldreinformasjon

Strenge smittevernskrav uten tilgang på ekstra ressurser setter åpningstidene på prøve i mange barnehager.

Publisert:

Selv om barnehagene igjen er åpnet etter koronastengingen, og barnehagene gjerne vil drifte mest mulig normalt, er det ikke gitt at din barnehage klarer det.

Smittevernveilederen til Kunnskapsdepartementet anbefaler barnehagene å drive med små og adskilte barnegrupper for å begrense kontakthyppighet. Dette er én måte å organisere barnehagehverdagen på og som gir mindre fleksibilitet i bruken av ansatte i og mellom barnegruppene.

I den samme smittevernveilederen går det tydelig frem at ansatte (og barn) som har symptomer på luftveisinfeksjoner ikke skal være i barnehagen selv om allmenntilstanden er god. Dette vil i mange barnehager gi høyere fravær enn normalt.

Vil du motta informasjon og rådgiving fra PBL? Klikk her og meld deg på PBLs populære nyhetsbrev!

I de fleste kommuner følger det per dags dato dessuten ikke ekstra ressurser med de skjerpede kravene til barnehagedriften.

Mange sliter med vaktplanene

PBL har etter gjenåpningen fått tilbakemelding fra mange barnehager som er i tvil om hva de kan gjøre når de ser at vaktplanene ikke går opp innenfor gjeldende åpningstider og med gjeldende retningslinjer for smittevern.

Myndighetenes signaler er at hensynet til smittevern og barn av foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner er det som skal veie tyngst dersom barnehager ser seg nødt til å drifte annerledes enn den ønsker.

I tråd med endringen i covid-19-forskriften 22. april har barnehagene derfor anledning til å fravike de vedtektsfestede åpningstidene dersom dette er nødvendig for å ivareta hensynet til smittevern og tilstrekkelig bemanning.

Mal for foreldreinformasjon

PBL har utarbeidet en mal for foreldreinformasjon som barnehagene kan bruke dersom det blir nødvendig å redusere åpningstidene. Malen finner du her (NB! Kun for medlemmer, krever innlogging).

Det er viktig å presisere at dette er et forslag til mal og at det er viktig at eier/daglig leder gjør individuelle tilpasninger ut fra situasjonen i den enkelte barnehage før foreldreinformasjon sendes ut.

Ettersom malen inneholder lenker til relevante nettsider, er det en fordel at denne informasjonen til foresatte sendes ut elektronisk og ikke på papir.

Har du spørsmål om dette eller andre ting vedrørende barnehagedriften, så ikke nøl med å ringe en av PBLs rådgivere på telefon 75 55 37 00.