Last ned mal for informasjonsskriv til foreldre om barnehagehverdagen under pandemien

Last ned mal for informasjonsskriv til foreldre om barnehagehverdagen under pandemien

I forbindelse med oppstart av nytt barnehageår kan det være nyttig både for «nye» og «gamle» foreldre å få informasjon om barnehagens arbeid med å forebygge spredning av koronaviruset.

Publisert:

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en mal som vil kunne danne et godt utgangspunkt for et informasjonsskriv fra barnehagen til foresatte.

Gjennom dette skrivet kan barnehagen bidra til å forsikre foresatte om at det er trygt for barn å gå i barnehagen – også under pandemien.

Barnehagen kan i informasjonsskrivet kort redegjøre for betydningen av:

  • At ingen skal møte i barnehagen hvis de er syke.
  • Gode rutiner for håndvask.
  • Godt renhold i barnehagen.

Dessuten får foreldrene en kortfattet oppsummering av hvilke smitteverntiltak som gjelder for barnehagen under henholdsvis grønt, gult og rødt tiltaksnivå.

Barnehagen kan laste ned malen her (oppdatert 21.08.2020) – og gjerne tilpasse den til lokale forhold.