Gjenopptar foreldrebetaling for barn i barnehage og SFO

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Gjenopptar foreldrebetaling for barn i barnehage og SFO

Etter påske skal foreldre som har tilbud om barnehageplass igjen betale for plassen.

Publisert:

«Foreldre skal betale fra den dagen de igjen får tilbud om plass. Barn som allerede er i barnehagen eller SFO, skal betale fra 14. april», skriver regjeringen i en pressemelding.

– Når vi nå beveger oss mot en gjenåpning av tilbudene, er det rimelig at også foreldrebetalingen gjeninnføres, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i pressemeldingen.

Fritatt 13. mars-13. april

Alle landets skoler og barnehager har vært stengt siden fredag 13. mars. Unntatt fra stengingen har vært barn av foresatte som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige omsorgsbehov.

For perioden fra 13. mars og frem til 2. påskedag skal ingen foreldre, heller ikke de som har vært omfattet av unntaksbestemmelsene, betale for barnehage eller SFO.

Men fra og med 14. april gjenopptas foreldrebetaling for dem som blir tilbudt plass. Foreldrene som får tilbud om plass, skal derfor betale det samme som de gjorde før stengingen, uavhengig av tilbudets omfang.

Foreldre som får tilbud om plass i barnehage eller SFO, men som av ulike grunner ikke velger å benytte seg av plassen, må også betale. Foreldrebetalingen bortfaller kun dersom plassen sies opp.

Se forslag til mal for informasjon til foreldrene  (NB! Kun for medlemmer, krever innlogging). 

Kan søke moderasjon

For mange familier vil det kunne være utfordrende å betale full pris i barnehagen ettersom en del foreldre har hatt fall i inntekt som følge av for eksempel permitteringer.

Disse kan søke om inntektsmoderasjon i foreldrebetalingen i barnehage og SFO på ordinær måte, skriver regjeringen.

  • Barn og elever som ikke har tilbud om plass, vil som før ikke betale for plassen.