Gjeninnfører legemelding ved lenger fravær

Gjeninnfører legemelding ved lenger fravær

Fra 1. juni vil ikke lenger ansatte kunne bruke egenmelding de første 16 dagene ved sykefravær, også ved fravær knyttet til covid-19.

Publisert:

Regjeringen innførte 16. mars en midlertidig forskrift om at ansatte kunne bruke opptil 16 dagers egenmelding om de ble syke. Regelen var generell og ikke bare knyttet til covid-19 og ble innført for å dempe belastningen i primærhelsetjenesten om ansatte ble syk i den pågående smittesituasjonen.

Må ha legeerklæring etter 1. juni

Nå som smittesituasjonen har endret seg, fjernes retten til utvidet egenmelding fra og med 1. juni.

Det betyr at den ansatte må ha legeerklæring for fravær utover det antall egenmeldingsdager som barnehagen har avtalt. Dette gjelder også covid-19-relatert fravær.

Arbeidsgiver kan imidlertid fortsatt velge å gi rett til å bruke egenmelding de første 16 dagene, men fra 1. juni er de ikke lenger pålagt å godta dette. Dersom det ikke er avtalt å gi utvidet rett til egenmelding, kan arbeidsgiver fra 1. juni kreve legeerklæring fra fjerde dag.

Nyansatte må ha jobbet i to måneder

Fra 1. juni må den ansatte også ha arbeidet i barnehagen i minst to måneder for å kunne bruke egenmelding. Dette er en innskrenkning i den midlertidige forskriften som ga nyansatte rett til å bruke egenmelding etter fire uker.