Går sammen om nasjonal markering på ettårsdagen for nedstengingen

Pedagogisk medarbeider Terje Johansen og PBL-direktør Anne Lindboe håper at flest mulig barnehager har lyst til å bli med på markeringen 12. mars.

Går sammen om nasjonal markering på ettårsdagen for nedstengingen

Under mottoet «Å bry seg er også smittsomt» inviteres barnehager landet rundt til å delta på en felles nasjonal markering ett år etter at pandemien traff oss alle. Initiativet kommer fra pedagogisk medarbeider Terje Johansen i Norlandia Sten-Tærud kulturbarnehage – og PBL ønsker å legge til rette for at alle barnehager kan velge å delta i markeringen.

Publisert:

Johansen er for mange kjent som mannen bak Facebook-gruppen Barnehagehelter som i skrivende stund har 8.800 medlemmer.

Nå håper han og PBL å sette i gang en ny positiv «pandemi» som handler om omsorg og om å bry seg om hverandre – slik barnehagene har vært en av de fremste eksponentene for i løpet av det siste året.

– Jeg håper denne markeringen vil sette litt mer fokus på den viktige jobben vi gjør og det samholdet jeg føler vi har vist igjennom pandemien vi står i, sier Terje Johansen.

Barnehagene har vært avgjørende

Sammen med administrerende direktør Anne Lindboe i PBL oppfordrer han barnehager over hele landet til å holde av fredag 12. mars. Dette er ettårsdagen for nedstengingen av både barnehager, skoler, organisert idrett og en rekke andre deler av samfunnet etter at covid-19-pandemien traff Norge.

Den dagen ble folks hverdag snudd opp ned. Barnehagene stengte ned, men opprettholdt et tilbud til sårbare barn og barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner.

Barnehagene ble svært viktige for disse barna og familiene, og var også helt avgjørende for å holde sentrale samfunnsfunksjoner i gang. Dermed fikk enda flere enn før opp øynene for barnehagenes viktige rolle, både for barn, foreldre og samfunnet.

Fortjener takk for innsatsen

Det siste året har også krevd mye av mange. Ansatte i barnehagene har, i motsetning til mange andre, hatt trygghet for jobb og inntekt. Samtidig har de strukket seg ekstra langt for å sikre et best mulig tilbud, godt smittevern og åpne barnehager.

De ansatte og barnehagene fortjener nå en stor takk for den ekstraordinære innsatsen som er lagt ned.

– Barnehagene og de ansatte har vært helt avgjørende for at både barna og landet som helhet har kommet så bra ut av det siste året som vi tross alt har gjort. Det har vært et krevende år, men evnen til omsorg har vunnet over utfordringene. Det gjelder både i helsevesenet og andre deler av samfunnet, men i aller høyeste grad også i barnehagene, sier Anne Lindboe.

– Ikke la det være tvil om at det både har vært og er mange slitne kolleger der ute. Allikevel føler jeg at det vi er en utrolig fin gjeng. Når vi går inn porten er smilet på plass og det oser omsorg for absolutt alle barn, sier Terje Johansen.

Egen logo og enkelt materiell

Mottoet for den nasjonale markeringen er «Å bry seg er også smittsomt». Det blir helt opp til hver enkelt barnehage hvordan de eventuelt ønsker å ta del i markeringen. Hver enkelt barnehage må vurdere hva som passer, både ut fra kapasitet, planlagte aktiviteter og ikke minst lokalt smittetrykk.

For å legge til rette for at alle barnehager kan ta del i markeringen, har PBL utarbeidet en logo og noe enkelt materiell som barnehagene kan velge å benytte seg av. Noe kan barnehagene selv skrive ut i sin barnehage, noe annet kan barnehagen enten bestille fra en lokal leverandør eller gjennom skjemaet på denne nettsiden.

Her er noen forslag til gjennomføring som barnehagen kan la seg inspirere av:

  1. Skriv ut eller trykk opp plakater som kan henges i barnehagen 12. mars.
  2. Bestill t-skjorter og/eller jakkemerker med budskap for markeringen til de ansatte.
  3. Legg informasjon om markeringen i hylla til foreldre eller del i kommunikasjonsverktøyet barnehagen eventuelt bruker.
  4. Planlegg dagen i din barnehage. Skal det være noe servering? Kanskje vil dere gå tur med en nabobarnehage og feire hverandre? Kan barna gjøre relevante formingsaktiviteter? Her er det helt opp til dere hva som passer for dere. Den lokale smittesituasjonen vil selvsagt kunne legge begrensninger på mulighetene i den enkelte barnehage.

Ikke bare for PBL-medlemmer

For Terje Johansen henger Facebook-gruppen Barnehagehelter og ettårsmarkeringen nøye sammen. Bakgrunnen var at han mente media ikke har brukt så mye spalteplass på å synliggjøre den enorme innsatsen som er blitt lagt ned i barnehagene under pandemien.

–  Derfor tenkte jeg å gjøre et forsøk på akkurat det selv. På den siden kunne vi skryte litt av hverandre. Responsen var i mine øyne ble helt magisk. Medlemmer i gruppen begynte å fylle kommentarfeltet med hjerter. Det har etter hvert blitt mange barnehager, men enda flere hjerter. Enormt mange hjerter, sier Terje Johansen.

Anne Lindboe mener engasjementet til Johansen godt illustrerer omsorgen blant ansatte i norske barnehager. Nå håper hun at flest mulig har lyst til å bli med på markeringen.

Samtidig påpeker hun at dette på ingen måte skal være forbeholdt PBL-barnehager.

–  Vi håper at den omsorgen som vi vi markerer formerer seg så mye at alle typer barnehager, enten de er små eller store, kommunale eller private, blir smittet av initiativet. Vi har mye å være stolte av i denne sektoren, ikke minst den innsatsen som er lagt ned under pandemien, sier Anne Lindboe.