Foreløpig uttalelse fra departementet: Ansatte kan ikke teste seg ut av karantene

Foreløpig uttalelse fra departementet: Ansatte kan ikke teste seg ut av karantene

PBL har bedt om en avklaring på om ansatte i barnehager omfattes av unntaksreglene for karantene for nærkontakter ved påvist koronasmitte. Inntil videre er svaret nei.

Publisert:

Der det blir påvist covid-19, skal i utgangspunktet alle nærkontakter i karantene.

Det er imidlertid gjort noen unntak fra denne hovedregelen.

Blant annet gjelder ikke karantenereglene for barn og unge under 18 år, og som ikke bor i samme husstand som den smittede.

Unntak for kritiske samfunnsfunksjoner

Ansatte i de kritiske samfunnsfunksjonene kan kan teste seg ut av karantene for jobb, men være i karantene på fritiden.

Det sistnevnte unntaket er hjemlet i covid-19-forskriften § 6e:

«Personer som er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport og personell som jobber i barneverninstitusjoner og institusjoner for psykisk utviklingshemmede o.l., er unntatt fra smittekarantene etter § 4i i arbeidstiden etter å ha testet negativt med antigen hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres.»

Viktig for samfunnsoppdraget

Barnehageansatte er i myndighetenes oversikt over kritiske samfunnsfunksjoner ikke kategorisert som arbeidstakere med «kritiske», men derimot «viktige» samfunnsfunksjoner.

Med utgangspunkt i forskriftens formulering om å «ivareta befolkningens grunnleggende behov», mener PBL det likevel er gode grunner til å harmonisere karantenereglene for barnehagebarn og barnehageansatte.

Dette kan være nødvendig for at barnehagene skal kunne oppfylle sitt samfunnsoppdrag og gi et barnehagetilbud til familier der en eller begge foreldre skal ivareta en kritisk samfunnsfunksjon.

Har fått nei – ber om tolkningsuttalelse

Torsdag 16. desember har PBL fått et svar fra Kunnskapsdepartementet om at barnehageansatte ikke omfattes av unntaksbestemmelsene.

Med andre ord kan de ikke teste seg ut av karantene.

PBL har nå bedt om en offentlig tolkningsuttalelse, slik at alle relevante sider ved problemstillingen blir grundig vurdert.

Det er uklart hvor lang tid det tar før en slik tolkningsuttalelse foreligger. Inntil videre bør derfor barnehagene forholde seg til at unntaksbestemmelsene ikke gjelder for barnehagens ansatte.

FHI vil ha karantenefritak

Folkehelseinstituttet har på sin side konkludert med at det er naturlig om barnehageansatte omfattes av karantenefritaket.

Torsdag sendte FHI sin anbefaling til regjeringen, ifølge Utdanningsnytt. Bakgrunnen for FHIs ønske er at man vil unngå stenging av skoler og barnehager også i 2022.

– Man kan ikke holde skoler og barnehager åpne dersom lærere og øvrige ansatte skal i karantene hver gang de er i kontakt med noen som er smittet, og det kommer til de å være gjennom vinteren og våren, sier Pål Surén, forsker og spesialist i barnesykdommer hos FHI, til Utdanningsnytt.