Folkehelseinstituttet anbefaler ikke bruk av munnbind i barnehager

Illustrasjonsfoto: Getty Images

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke bruk av munnbind i barnehager

Bruken av munnbind øker flere steder der mange folk møtes. Men Folkehelseinstituttet er tydelig på at det ikke er grunn til å anbefale munnbind blant barn eller ansatte i barnehager. PBL støtter avklaringen.

Publisert:

I enkelte situasjoner der det er umulig å holde en meter avstand til andre, anbefaler myndighetene munnbind som et tilleggstiltak for å hindre smitte fra personer med covid-19 uten symptomer når det er økende smittespredning.

I en artikkel på fhi.no gjør Folkehelseinstituttet det tydelig at dette ikke gjelder skoler og barnehager.

Ikke munnbind på barn

I situasjoner utenom skolen der munnbind anbefales, gjelder dette kun for elever fra ungdomsskolealder og eldre. Dette omfatter for eksempel kollektivtransport der det ikke er mulig å overholde avstandskravet, avhengig av smittesituasjonen.

«Vi anbefaler ikke bruk av munnbind på barn. Barn kan ha vanskeligheter med å bruke munnbind riktig, og for små barn kan det være vanskelig å puste godt ved bruk av munnbind,» skriver Folkehelseinstituttet.

Heller ikke ansatte i barnehagene anbefales bruk av mundbind på jobb, går det frem av artikkelen til Folkehelseinstituttet.

Veilederen: Munnbind når sykdom oppstår

Barnehager kan likevel gjerne ha munnbind tilgjengelig ved behov. I smittvernveilederen står det følgende, under overskriften «Når sykdom oppstår i barnehagen»:

«Det er viktig at barn som får symptomer på luftveisinfeksjon blir hentet så fort det lar seg gjøre. Barnet må da vente på et eget rom sammen med en ansatt, eller ute der det ikke er andre barn. Ansatte må ta hensyn til barnets alder og omsorgsbehov, men der det er mulig kan den ansatte holde 1-2 meters avstand. Hvis det ikke er mulig å holde avstand, kan den voksne eventuelt ta på munnbind.»

Og:

«Ansatte som blir syke mens de er i barnehagen, må gå hjem så snart det er mulig. Barna som den syke ansatte har i sin gruppe må bli ivaretatt av andre ansatte/vikar eller hentet hjem for dagen. Syke ansatte bør ikke ta offentlig transport. Syke ansatte bør ta på munnbind for å redusere smittespredning hvis de ikke kan holde to meters avstand til andre.»

PBL: Fornuftig

PBLs administrerende direktør Anne Lindboe mener det er fornuftig av Folkehelseinstituttet å være tydelig på at munnbind ikke skal være en del av hverdagen i barnehagene.

– Selv om det forekommer enkelte tilfeller av covid-19 blant ansatte eller barn i barnehager, har barnehagene gode rutiner for å hindre smittespredning. Vi må ta inn over oss at denne pandemien vil prege samfunnet i lang tid fremover, og da er det ekstra viktig at barn i størst mulig grad blir skjermet for tiltak som kan ha negative konsekvenser for dem, sier Anne Lindboe.