Skal familier i kritiske samfunnsfunksjoner ha tilbud om plass i feriestengte barnehager?

Skal familier i kritiske samfunnsfunksjoner ha tilbud om plass i feriestengte barnehager?

Har barnehagen vedtektsfestet å holde feriestengt, plikter den ikke å gi et tilbud til foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner de ukene barnehager holder stengt.

Publisert:

PBL er kontaktet med spørsmål om hvordan barnehager skal forholde seg til foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner dersom barnehagen holder stengt i sommerferien.

Det korte svaret er at det per i dag ikke er noen god grunn til at barnehagen skal gi et slikt tilbud.

Regjeringen skriver følgende i sin artikkel Liste over kritiske samfunnsfunksjoner: «Det tilbudet barn normalt har i barnehagen, på skolen og i skolefritidsordningen, vil utgjøre en ytre ramme for hvor omfattende tilbudet kan være.»

Med andre ord: Dersom det står i barnehagens vedtekter at barnehagen holder stengt et gitt antall uker, kan den trygt forholde seg til dette. Et tilbud til familier med foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner vil da ligge utenfor den ytre ramme som regjeringen omtaler.

Dersom barnehagen derimot har valgt å feriestenge barnehagen for å løse utfordringer i bemanningssituasjonen i forbindelse med koronatiltakene, skal barn av foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner tilbys plass.

Slik smittesituasjonen er i Norge ved utgangen av juni 2020, skal det ikke være noen grunn til at barnehagene strekker seg for å gi et tilbud ut over det som er fastsatt i regjeringens retningslinjer.