Direktoratet: Kommunene kan forskuttere 2022-tilskudd

Foto: Morten Ovesen

Direktoratet: Kommunene kan forskuttere 2022-tilskudd

I et brev til Fylkesmannen i Rogaland avklarer Utdanningsdirektoratet at kommunene kan dekke ekstraordinære kostnader i private barnehager i forbindelse med korona-pandemien i 2020, mot at disse kostnadene trekkes ut av tilskuddsgrunnlaget for 2022.

Publisert:

Avklaringen fra Utdanningsdirektoratet åpner dermed for at kommunen som barnehagemyndighet kan likebehandle private og kommunale når det kommer til dekning av de ekstraordinære kostnadene.

Vil du motta informasjon og rådgiving fra PBL? Klikk her og meld deg på PBLs populære nyhetsbrev!

PBL: – Veldig viktig avklaring

– Dette er en veldig viktig avklaring fra Utdanningsdirektoratet. Vårt innspill til Stortinget, regjeringen og også Utdanningsdirektoratet har vært at kommunale og private barnehager må likebehandles i den situasjonen vi er i som følge av korona-pandemien. Det er rett og rimelig at kommunene har full anledning til å kompensere for ekstra kostnader også i private barnehager i 2020, og ikke må forholde seg strengt til et finansieringssystem som legger opp til at ekstra kostnader til vikarer og hygienetiltak først kommer til de private barnehagene i 2022, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL – og legger til:

– Vi ber barnehagene merke seg dette signalet fra sentrale myndigheter, og utfordre sin kommune på hvordan de tenker å løse dette. PBL kan bistå medlemmene i dette arbeidet.  

Les også: PBL om revidert nasjonalbudsjett: - Korona-tiltak må finansieres likt for kommunale og private barnehager 

«Kan ha ordninger i forbindelse med Covid-19-utbruddet»

I brevet til Fylkesmannen i Rogaland, skriver Utdanningsdirektoratet følgende:

«I forbindelse med av Covid-19-utbruddet har mange barnehager, både kommunale og private, ekstra utgifter til blant annet ekstra personal og renhold. Dersom dette er utgifter som kommunen kun dekker for sine barnehager, opptrer kommunen som eier og utgiftene vil være å regne som driftsutgifter i de kommunale barnehagene. Etter forskriften § 3 skal driftsutgifter i de kommunale barnehagene i 2020 være med tilskuddsberegningen for 2022.

Imidlertid kan en kommune ha ordninger i forbindelse med Covid-19-utbruddet der den opptrer som myndighet og der ordningen likebehandler private og kommunale barnehager. I disse tilfellene kan utgiftene til ordningen i de kommunale barnehagene, trekkes fra i tilskuddsberegningen for 2022.

Dersom kommunene har slike ordninger, sikrer de at både de kommunale og private barnehagene blir satt i stand til å oppfylle smitteverntiltakene og at kommunens plikt til å tilby en barnehageplass i samsvar med kravene i barnehageloven blir oppfylt og at barna får et tilnærmet likt tilbud i 2020

Les hele brevet fra Utdanningsdirektoratet!