Dette bør barnehagen gjøre hvis det oppstår smitte

(Illustrasjonsfoto: Getty Images)

Dette bør barnehagen gjøre hvis det oppstår smitte

De første tilfellene av covid-19 i norske barnehager er påvist. Her er to sjekklister om hva daglig leder kan gjøre dersom barnehagen blir rammet.

Publisert:

Det er grunn til å tro at det vil bli påvist korona-smitte både blant ansatte og barn i en del barnehager i tiden som kommer.

Uansett hvilke smitteverntiltak barnehagene gjør, vil en gradvis gjenåpning av samfunnet føre til at risikoen for smitte øker.

Derfor bør eiere og ledere være forberedt på hva som skal gjøres dersom barnehagen kan være rammet.

Vil du motta informasjon og rådgiving fra PBL? Klikk her og meld deg på PBLs populære nyhetsbrev!

Her er PBLs forslag til sjekklister:

Ved mistanke om smitte:

 1. Ved mistanke om covid-19-sykdom hos barn eller ansatt i barnehagen, skal den syke isoleres snarest mulig.
 2. Hvis det er mistanke om smitte hos et barn, ta kontakt med foresatte og avtal henting.
 3. Hvis det er mistanke om smitte hos en ansatt, skal vedkommende hjem umiddelbart. Den syke bør ikke ta offentlig transport.
 4. Kontakt kommunelegen for å informere om situasjonen, be om testing og motta instruksjoner om lokale tiltak.
 5. Vask ned rom og eventuelt toalettrom barnet eller den ansatte har oppholdt seg i. Vær nøye med sitteplass og kontaktflater. Ansatte som har vært i kontakt med sykt barn, vasker hendene.
 6. Ved syk ansatt, vurder muligheten for å opprettholde kohorten med annet personell.
 7. Hvis ikke opprettholdelse av kohorten er mulig, skal foresatte kontaktes og barna hentes. Henting skjer i tråd med HMS-rutiner.
 8. Vurder i samråd med kommunelege om det er grunn til å ta kontakt med alle foresatte til barn i kohorten og eventuelt samarbeidskohorten. For mal til foreldreinformasjon ved mistanke om smitte, se her. (Kun for medlemmer, krever innlogging.)
 9. Oppfølging: Hold kontakten med barnets foresatte eller den ansatte for oppdatering av situasjonen. Ved negativ koronatest – eller hvis symptomene relativt raskt går over – kan vedkommende komme tilbake én dag etter symptomfrihet.

Ved bekreftet smitte:

 1. Kontakt kommunelegen for å motta instruksjoner om lokale tiltak.
 2. Ta i samråd med kommunelegen stilling til om barnehagen kan holdes åpen eller ikke.
 3. Dersom barnehagen må stenge, ta stilling til hvordan barnehagen eventuelt kan ivareta barn til foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige omsorgsbehov.
 4. Sørg, på bakgrunn av instruksjoner fra kommunelegen, for å informere alle ansatte om situasjonen.
 5. Ta kontakt med alle foresatte til barn i barnehagen for å informere om situasjonen.
 6. For mal til foreldreinformasjon ved påvist smitte, der kommunelegen har bestemt at barnehagen fortsatt kan holde åpent, se her. (Kun for medlemmer, krever innlogging.)
 7. For mal til foreldreinformasjon ved påvist smitte, der kommunelegen har bestemt at barnehagen midlertidig må stenge, se her. (Kun for medlemmer, krever innlogging.)
 8. Dersom barnehagen blir kontaktet av media, skal vi alltid vise forståelse for samfunnets informasjonsbehov. Ta gjerne kontakt med PBL dersom du ønsker rådgivning om hvordan du bør håndtere en henvendelse fra lokale eller nasjonale media.
 9. Hold kontakten med barnets foresatte eller den ansatte for oppdatering av situasjonen. Ved påvist smitte kan barnet/den ansatte komme i barnehagen sju dager etter symptomfrihet.