Ber barnehagene strekke seg langt for å hjelpe

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL mener offentlig finansierte tjenester har et særskilt ansvar for å bidra til at blant annet helsepersonell kommer seg på jobb under koronaepidemien.

Ber barnehagene strekke seg langt for å hjelpe

Barnehagene har en nøkkelrolle i jobben med å få hjulene til å gå rundt i de kritiske samfunnsfunksjonene under koronaepidemien. PBL ber medlemsbarnehagene og hele sektoren om å være svært fleksible for å finne løsninger for familiene som trenger det.

Publisert:

– Vi skal alle være med på denne dugnaden. Og som en offentlig finansiert tjeneste har vi et særskilt ansvar for å være en del av løsningen. Det ansvaret har jeg også stor tillit til at barnehageeierne og deres ansatte tar på høyeste alvor, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Utvidede åpningstider

Selv om alle landets barnehager er stengt, skal de holde åpent for å gi et tilbud til barn av ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner, og som ikke har tilgang til annen barnepass utenom risikogruppene. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehagen ellers er stengt.

Anne Lindboe mener barnehager og deres ansatte bør utvise en meget høy grad av fleksibilitet i denne perioden.

En sektor som kjennetegnes av høy grad av skapertrang, kan nå bruke kreativiteten på å finne gode løsninger for dem som trenger det aller mest.

– Og det opplever jeg absolutt at barnehager landet rundt nå gjør. Det kommer mange meldinger om barnehager og ansatte som strekker seg langt for å bidra i denne samfunnsdugnaden. Hvis det er behov for kvelds- eller helgeåpne tilbud, kanskje også nattåpne tilbud, for at ansatte for eksempel i helsevesenet skal kunne gå på jobb, skal det ikke stå på viljen, sier Anne Lindboe.

Krever fleksibilitet

Hun påpeker at dette selvsagt må skje innenfor rammene av de smittevernrådene som til enhver tid gjelder. Anbefalingen om at det i barnehagene kun skal være ansatte som må være der for å opprettholde det begrensede tilbudet, står fast.

Noen barnehager vil kunne få utfordringer med å ha personell nok til å utvide åpningstidene for gruppene som har særskilte behov. Små barnehager med en liten ansattgruppe opplever i mange tilfeller dette presset mer enn større barnehager.

– Det vil kreve fleksibilitet fra mange for å få dette til, men det skal vi klare sammen og barnehagene er veldig klare for å bidra i dugnaden, sier Lindboe.