Barnehager får ikke kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling etter 19. april

Barnehager får ikke kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling etter 19. april

Regjeringen har gitt barnehagene fleksibilitet med tanke på åpningsdato etter koronastengingen. Men barnehagene som ikke åpnet mandag, vil gå glipp av inntekter.

Publisert:

Det kommer frem av en avklaring fra Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet til PBL.

Få dager etter at regjeringen besluttet å stenge alle barnehager i landet som følge av kornautbruddet, ble det avklart at foreldre ikke skulle betale for et stengt barnehagetilbud under koronautbruddet.

Samtidig besluttet regjeringen at barnehagene skulle få kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling så lenge barnehagene pliktet å holde stengt.

Vedtaket om stenging av barnehager ble før påske opphevet med virkning fra mandag 20. april.

Vedtaket om at familier som ikke får et tilbud om barnehage på grunn av stenging hjemlet i smittevernloven, heller ikke skal betale for barnehageplassen, gjelder fortsatt.

Dette vil nå gi et inntektsbortfall for en del kommuner og private barnehager.

«Ikke åpnet for kompensasjon»

Med bakgrunn i Utdanningsdirektoratets rådgivning om hvordan private barnehager skal gå frem for å få kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling, ba PBL tirsdag direktoratet om en avklaring om hvordan regelverket skal tolkes på dette området.

Utdanningsdirektoratet har konferert med Kunnskapsdepartementet. Svaret kom onsdag og lyder slik:

«Ordningen med kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage er knyttet til stengningen av barnehagene som fant sted fra og med 13. mars 2020 og det medfølgende bortfallet av foreldrebetaling. Kompensasjonsordningen er følgelig også knyttet til opphevelsen av stengningsvedtaket og gjelder til og med 19. april. Dette er i overensstemmelse med det som fremgår av § 12a siste ledd i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) om at vedtak om stenging av barnehager oppheves fra 20. april 2020.

På bakgrunn av at barnehagene er forskjellige, har det vært åpnet for at det er en viss fleksibilitet knyttet til åpning samme dato som stengningsvedtaket oppheves. Formålet med denne fleksibiliteten er at noen barnehager kunne ha behov for noe mer tid til å forberede åpningen. Samtidig er det klart, gitt stengningsvedtakets opphevelse fra 20. april, at barna fra denne dato kunne motta et tilbud fra barnehagen. Det er ikke åpnet for kompensasjon for foreldrebetaling etter dette.»

Rammer et mindretall PBL-barnehager

Hvor mange barnehager som vil oppleve et inntektsbortfall som følge av departementets tolkning av regelverket, finnes det ingen oversikt over.

PBL gjennomførte sist helg en medlemsundersøkelse der det fremgikk at 84 prosent av medlemsbarnehagene planla åpning mandag 20. april.

Ifølge denne undersøkelsen ville 97 prosent av PBL-barnehagene ha åpnet senest onsdag 22. april.