Barnehagene kan utsette generalforsamling og årsmøte

Barnehagene kan utsette generalforsamling og årsmøte

Regjeringen åpner opp for at aksjeselskaper og samvirkeforetak skal få bedre tid til å holde ordinær generalforsamling eller årsmøte. Det betyr at barnehagene kan utsette årsmøte og generalforsamlinger helt til 30. juni.

Publisert:

Mange barnehager har fastsatt i sine vedtekter at årsmøter og generalforsmalinger skal holdes i mars, april og mai - og altså før de lovbestemte fristene som er innen seks måneder etter regnskapsårets slutt, normalt 30. juni.

Ny forskrift

Situasjonen med koronapandemien har gjort det vanskelig for barnehagene å gjennomføre møtene innenfor fristen. Regjeringen har allerede gitt forskrifter om at foretak kan avholde møtene sine digitalt og gjennom elektronisk deltakelse. Likevel ser regjeringen at mange foretake ha vanskeligheter med å avholde møtene.

- Mange virksomheter har ikke mulighet til å samle eiere uten at de møtes fysisk. Foretakene trenger også mer tid slik at de får på plass tekniske løsninger. Forskriften gir foretak bedre tid til å planlegge og avholde møtene på en forsvarlig måte, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding. 

Se også tips til hvordan du kan gjennomføre digitalt foreldremøte 
(Kun for medlemmer, krever innlogging.) 

Se også tips til hvordan du kan gjennomføre digitale årsmøter
(Kun for medlemmer, krever innlogging.) 

Med den nye forskriften åpner regjeringen for at styret i barnehagene kan ta i bruk de lovfestede fristene i aksjelovene og samvirkelova i stedet for fristen som står i vedtektene. Aksjelovene og samvirkelova krever at møtene skal holdes senest innen seks måneder etter regnskapsårets slutt, normalt 30. juni. Forskriften som regjeringen la frem i dag endrer ikke de lovbestemte fristene i disse lovene.

Forskriften er gitt etter koronaloven. Dersom Stortinget ikke motsetter seg forskriften, vil den tre i kraft torsdag.

PBL jobber med å lage et forslag til hvordan barnehagene kan gjennomføre årsmøtet og generalforsamlinger digitalt. Dette vil bli lagt ut på pbl.no så snart det er klart.