Nå kan årsmøtet og styremøter gjennomføres digitalt

Nå kan årsmøtet og styremøter gjennomføres digitalt

Nå endres forskrifter om krav til fysisk oppmøte og signering av protokoller, slik at alle skal kunne gjennomføre årsmøter og generalforsmalinger som planlagt – digitalt eller over telefon.

Publisert:

Utbruddet av koronaviruset har medført at det offentlige har iverksatt en rekke tiltak som skal bidra til å begrense smitterisikoen. Tiltakene har skapt et behov for endringer av selskapslovgivningen, slik at barnehagene nå kan avholde styremøter og generalforsamlinger uten fysisk oppmøte.

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt forskrifter som endrer kravet til fysisk oppmøte og signering av protokoller, slik at alle skal kunne gjennomføre årsmøter og generalforsmalinger som planlagt – digitalt eller over telefon.

Se PBLs rådgiving: Slik kan du gjennomføre møter digitalt

Årsmøtetid i barnehagene

De aller fleste barnehager gjennomfører årsmøter og generalforsamlinger på våren, mange av barnehagene har i sine vedtekter at dette skal være gjennomført i løpet av mars eller april.

Hovedregelen i aksjeloven, samvirkeloven og stiftelsesloven er at saksbehandling skjer i fysiske møter, og at undertegning av protokoller og annet skal skje skriftlig. Skal dagens krav til fysisk oppmøte ved generalforsamlinger, årsmøter og styremøter oppfylles, kan det være i strid med pålegg fra helsemyndighetene om å unngå unødvendig fysisk kontakt, eller restriksjoner på hvor mange som kan møtes.

Det er derfor et behov for at møter kan gjennomføres ved bruk av fjernmøteteknologi og at møteprotokoller kan undertegnes ved bruk av elektronisk signatur.

Fire separate forsrkifter

Det vil fastsettes fire separate forskrifter med unntak fra henholdsvis aksjelovene, samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven. Forskriftene er utformet likt så langt som mulig, og har i hovedsak samme materielle innhold. Det er imidlertid noen forskjeller mellom selskapsformene, og barnehagene må derfor gjennomgå forskriften som gjelder for selskapsformen de har.

Se PBLs rådgiving: Slik kan du gjennomføre møter digitalt