Barn og ansatte i barnehagene prioriteres for testing

(Illustrasjonsfoto: Getty Images)

Barn og ansatte i barnehagene prioriteres for testing

For å sikre en forsvarlig gjenåpning, er barn og ansatte ved barnehager, skoler og SFO nå inne på listen over prioriterte grupper for korona-testing.

Publisert:

Det går frem av en artikkel på Folkehelseinstituttets nettsider mandag formiddag.

Mistenkte tilfeller av covid-19 blant barn og ansatte i barnehager, skoler og SFO skal prioriteres for testing slik at smittesporing og tiltak kan iverksettes ved behov.

Prioriteres

−  Barn, elever og ansatte i gjenåpnet barnehage, skole og skolefritidsordning er derfor lagt til på listen over grupper som prioriteres for testing, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet til fhi.no.

 − Det er imidlertid viktig å påpeke at gruppene med størst risiko for alvorlig sykdom og deres hjelpere, særlig de eldste med underliggende sykdom, fremdeles har høyest prioritet for testing, legger hun til.

PBL fornøyd

PBL har i flere uker argumentert for at barn og ansatte i barnehager skal prioriteres for testing. Administrerende direktør Anne Lindboe gleder seg over at Folkehelseinsituttet nå tar grep.

– Barnehagene er veldig glade for at de igjen har fått åpne og ta imot alle barna. Samtidig opplever mange det som utfordrende å ha nok ansatte på jobb til å møte samfunnets forventninger. Derfor er det avgjørende for driften i ukene som kommer at ansatte og barn i barnehagene raskt blir testet dersom de har symptomer på covid-19, sier Anne Lindboe.

Her er listen

Følgende personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, eller personer som lege mistenker har covid-19, er på listen (i prioritert rekkefølge):

  1. Pasient med behov for innleggelse
  2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon
  3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid
  4. Voksen eller eldre person (over 65 år) som har alvorlig, underliggende sykdom
  5. Person i karantene på grunn av nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise
  6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning