Avventer avgjørelse om videre tiltak for barnehager

Avventer avgjørelse om videre tiltak for barnehager

Denne uken kunngjør regjeringen hvilke tiltak som skal gjelde for barnehagene etter påske. PBL har gitt innspill til kunnskaps- og integreringsministeren – og avventer nå beslutningen som skal komme fra nasjonale myndigheter.

Publisert:

Søndag formiddag deltok PBL, sammen med andre sentrale aktører i barnehagesektoren, på et møte med kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Én av 20 barnehager mener det er forsvarlig å åpne etter påske

– Det er bra at statsråden tar sektoren med på råd når de viktige beslutningene om hva som skal skje i barnehagene etter påske, skal fattes. Vi har gitt våre innspill blant annet basert på de tilbakemeldingene vi har fått fra våre medlemmer gjennom to medlemsundersøkelser den siste uken. Det er de samme innspillene som vi også har formidlet på pbl.no i løpet av den siste uken, kommenterer administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

I den siste undersøkelsen blant medlemsbarnehagene i PBL kommer det blant annet frem at det kun er 1 av 20 barnehager som mener det er forsvarlig å åpne for ordinær drift uken etter påske.

Lindboe understreker at både PBL og barnehagene selvsagt vil forholde seg til de tiltakene som kommer og til de til en hver tid gjeldende smittevernrådene.

PBL ønsker tydelig nasjonale føringer

Mange kommuner har de siste dagene vært ute og uttalt seg om hvilke vurderinger de gjør om videre tiltak for barnehager og skoler etter påske. Ett av PBLs innspill den siste uken har vært ønsket om tydelige og i størst mulig grad nasjonale smittevernregler for barnehager.

– Vi opplever at innspillene fra sektoren blir tatt på alvor. Vi har samtidig stor forståelse og respekt for at det er veldig vanskelige avveiinger som regjeringen nå skal gjøre. Mange ulike hensyn skal vektes mot hverandre og de vurderingene som helsemyndighetene gjør knyttet til smitterisiko blir avgjørende, sier Lindboe – og legger til:

– Uansett hva regjeringen beslutter, skal vi som bransje bidra til å følge opp beslutningene som tas av myndighetene på best mulig måte. Når avgjørelsen om hva som skal skje etter påske er tatt, skal vi bidra til å gjenåpne barnehagene på best mulig måte i tråd med de føringene som kommer fra myndighetene., sier Lindboe.