Viktige lovendringer som berører barnehagene

Viktige lovendringer som berører barnehagene

Det har den siste tiden vært flere lovendringer som berører barnehagene, som enten trådte i kraft denne våren eller fra 1. juli. I tillegg er det flere relevante lovendringer som snart trer i kraft. Se oversikten over de viktigste endringene.

Publisert:

Det er gjort en rekke endringer i lovverket som berører barnehagene. Både endringer, forlengelser og presiseringer relatert til COVID-19 pandemien, men også permanente lovendringer som du som barnehageleder bør gjøre deg kjent med.


Endringer, forlengelser og presiseringer relatert COVID-19 pandemien:

Se oversikt over alle lovendringene som trådte i kraft 1. juli.