Tusenvis av ansatte i private barnehager må levere ny politiattest

Tusenvis av ansatte i private barnehager må levere ny politiattest

Når en privat barnehage oppfyller lovkravet om å etablere et selvstendig rettssubjekt, må de ansatte levere ny politiattest. Det fastslår Utdanningsdirektoratet i en tolkningsuttalelse. PBL er kritisk, både til selve kravet og måten saken er håndtert på av direktoratet.

Publisert:

– Dette er først og fremst en meningsløs bruk av ressurser. Men saken viser også at myndighetene muligens ikke har forstått konsekvensene av det de har gått ut med, sier direktør for arbeidsgiveravdelingen i PBL, Espen Rokkan.

Det er i en tolkningsuttalelse datert 20.02.2023 at Utdanningsdirektoratet (Udir) fastslår at «kravet til å legge fram politiattest gjelder for ansatte som nå har blitt ansatt i barnehagene som er blitt egne rettssubjekter».

Udir skriver i sin tolkningsuttalelse at det er et ansettelsesforhold som utløser kravet om politiattest. Når barnehager etableres som nye rettssubjekter, oppstår ifølge Udir et nytt ansettelsesforhold. Dermed utløses også, stadig ifølge direktoratet, kravet om å legge frem politiattest for ansatte som jobber i barnehager som er blitt egne rettssubjekter.

7.000 årsverk

I PBLs medlemsbarnehager er det om lag 7.000 årsverk som er tilknyttet barnehager som nylig har oppfylt eller som plikter å oppfylle det nye kravet om å være et selvstendig rettssubjekt.

Direktør Espen Rokkan i PBLs arbeidsgiveravdeling mener det er svært dårlig bruk av ressurser, både i barnehagene og politiet, når tusenvis av ansatte tvinges til å søke om ny søknad om politiattest i et allerede etablert arbeidsforhold.

– Så lenge alt i barnehagen er likt før og etter etableringen av nytt rettssubjekt – både lokasjon, barn, ansatte og eier, burde spørsmålet om politiattest kunne håndteres mer smidig enn dette, sier Rokkan.

Drifter ulovlig?

Han mener kravet i tillegg er svært problematisk knyttet til driften av barnehager der nye politiattester ennå ikke er hentet inn.

– Loven er tydelig på at ansatte ikke har lov til å jobbe i barnehage uten at de har levert gyldig politiattest. Når Utdanningsdirektoratet sier at alle må levere ny politiattest i et nytt rettssubjekt, må vi stille spørsmål om barnehager som etableres som nytt rettssubjekt, har lov til å ha folk i jobb frem til politiattestene er levert, sier Espen Rokkan.

– Og skulle svaret være at de ikke hadde lov til å ha folk i jobb med «gammel» politiattest, måtte vi jo be barnehagene om å stenge umiddelbart, legger han til.

Espen Rokkan er direktør i PBLs arbeidsgiveravdeling.

Ny beskjed: Ikke behov for å stenge

Problemstillingen om lovligheten i å ha folk på jobb uten ny politiattest, har Utdanningsdirektoratet av ukjente årsaker ikke berørt i sin tolkningsuttalelse.

PBL har derfor den siste uken vært i dialog med direktoratet for å få klarhet i hvordan reglene skal forstås.

Dette er det nå kommet svar på:

«Som vi skriver i tolkningsuttalelsen, mener vi at kravet til å legge fram politiattest gjelder for ansatte som nå har blitt ansatt i barnehagene som er blitt egne rettssubjekter. Vi har imidlertid forståelse for at det vil ta litt tid før det er på plass for alle ansatte, og vi mener ikke det er behov for å stenge barnehager på grunn av dette nå. Likevel er det viktig at barnehagene dette gjelder begynner å hente inn nye attester, og får dette på plass så snart som mulig», heter det i en e-post til PBL fra Utdanningsdirektoratet.