Når gjennomgikk du barnehagens vedtekter sist?

Når gjennomgikk du barnehagens vedtekter sist?

Alle private barnehager skal ha egne vedtekter. Det er viktig at disse jevnlig gjennomgås for å sikre at vedtektene er i henhold til gjeldende lover og regler.

Publisert:

PBL får mange henvendelser og spørsmål når det gjelder barnehagens vedtekter og endringer av disse. Mange av vedtektene er gamle og det kan være lurt å ha en rutine på at vedtektene gjennomgås årlig for å kontrollere at de til enhver tid er oppdaterte. 

– Det er kanskje spesielt aktuelt i år ettersom vi 1. januar fikk en rekke endringer i barnehageloven. Dermed kan det for eksempel være paragrafhenvisninger i vedtektene som ikke samsvarer med dagens lov, sier advokat Anne Vikjord i PBL.

Anbefaler to sett vedtekter

PBL anbefaler alle private barnehager å ha to sett med vedtekter. Barnehageloven § 8 oppstiller krav til vedtekter som skal si noe om selve barnehagedriften. Dette er for eksempel:

 • Eierforhold
 • Formål
 • Opptakskriterier
 • Antall medlemmer i samarbeidsutvalget
 • Barnehagens åpningstid
 

Listen er ikke uttømmende. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen. Vedtektene bør derfor også si noe om blant annet opptak, opptakskrets, foreldreråd og foreldrebetaling.

Det er viktig at disse vedtektene er oppdaterte slik at de reflekterer den faktiske praksisen i barnehagen og at de oppfyller kravene barnehageloven oppstiller.

Punkter det kan være grunn til å sjekke er: 

 • Har barnehagen noen begrensinger ved opptak, for eksempel at barnet må være fylt ett år?
 • Tilbyr barnehagen plass til rettighetsbarn (barn som etter loven har krav på plass)?
 • Hva er barnehagens definerte opptakskrets?
 • Har barnehagen stengt i påske/sommerferien/julen?
 • Samarbeidsutvalgets oppgave?
 • Hvem kan vedta endring av vedtektene?

– Mange barnehager er i en situasjon med stor konkurranse og fare for ledige plasser. Da kan det være lurt å tenke igjennom om det er punkter i vedtektene som kan endres for å gjøre barnehagen mer attraktiv. Dersom barnehagen i vedtektene har stengt deler av sommerferien, romjulen eller den stille uke før påskehøytiden, kan det være lurt å ta en vurdering av om åpningstiden kanskje bør endres ettersom stengte barnehager fort kan begrense søkermassen, påpeker Anne Vikjord.

Det andre settet vedtekter alle private selskap skal ha er det som heter selskapsvedtekter og som reguleres av for eksempel aksjeloven, stiftelsesloven og samvirkeloven.

Samvirkebarnehagene

Vi ser ofte at spesielt samvirkebarnehagene har ett sett vedtekter der krav i barnehageloven og samvirkeloven er regulert i en salig blanding. Den praktiske ulempen med dette er at enhver liten endring i vedtektene må gjøres ved 2/3 flertall i årsmøte. I tillegg er et mange barnehager som har gamle vedtekter som ikke er oppdatert.

Vi oppfordrer spesielt disse barnehagene til å dele opp vedtektene i to.  Dette fordi selskapets vedtekter er styrt av samvirkeloven og barnehagevedtektene er styrt av barnehageloven.

Samvirkeloven stiller krav til selskapets vedtekter om for eksempel:

 • Styret
 • Styresammensetning
 • Saksbehandling i styret
 • Daglig leders rolle og oppgaver
 • Gjennomføring av årsmøte

Advokat Anne Vikjord bistår ofte medlemsbarnehagene i PBL med rådgivning og kursing innenfor praktisk styrearbeid. Spesielt samvirkeforetak eid av foreldre opplever styrearbeid og styreansvar som utfordrende. Rolleavklaring og rolleforståelse er noe jeg ofte får spørsmål om. Hvilken rolle skal faktisk styret ha.

Barnehagens vedtekter, både de som angår barnehageloven og de som gjelder selskapet, skal være oppdatert til enhver tid. Ikke minst er det viktig at både styret, daglig leder og foreldre i barnehagen kjenner til at disse vedtektene eksisterer.  Jeg har selv deltatt på flere digitale styremøter den siste tiden for å bistå barnehagene i dette viktige arbeidet og ser behovet for at dette blir gjort kjent, sier Vikjord.

PS! Advokat Anne Vikjord jobber nå med å utvikle et digitalt kurs i praktisk styrearbeid tilpasset styret i private barnehager. Mer informasjon vil legges ut på våre nettsider.