Det blir endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2024

Det blir endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2024

Det er vedtatt flere endringer i arbeidsmiljøloven som trer i kraft 1. juli 2024. Gjennom lovendringene gjennomføres EU sitt arbeidsvilkårsdirektiv om tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår.

Publisert:

PBL har utarbeidet en oversikt over de mest sentrale endringene som medlemsbarnehagene i PBL må merke seg. For en oversikt over alle endringene, se lovvedtaket.

PBL jobber for tiden med å oppdatere arbeidsavtalene som ligger på pbl.no. Nye arbeidsavtaler vil publiseres før 1. juli 2024.

Ta gjerne kontakt med rådgiverne eller juristene i PBL hvis det er spørsmål til dette.

Endringer fra 1. juli 2024: