Foreldrebetaling i barnehager: Neppe noen endringer fra nyttår

Foreldrebetaling i barnehager: Neppe noen endringer fra nyttår

Flere medlemsbarnehager har tatt kontakt med PBL for å undersøke hva som vil skje med maksprisen fra nyttår. Svaret er at dette vil formelt bli bestemt når statsbudsjettet blir vedtatt. Sannsynligvis vil satsene stå i ro frem til 1. august, men da bør barnehagen sørge for å ha litt penger i bakhånd.

Publisert:

Stortingets behandling av statsbudsjettet i tiden før jul gir mange ganger barnehagene litt hodebry.

Maksprisen for foreldrebetaling vil oftest bli endret ved årsskiftet, og dermed må barnehagene vente til etter at statsbudsjettet er banket igjennom før de kan sende ut foreldrefaktura med nye satser for januar.

Sannsynligvis ingen endring nå

Også i år er det ingen som ved inngangen til desember kan si noe helt sikkert om foreldrebetalingen neste år. Men sannsynligvis vil den ikke bli endret fra nyttår.

Endringene som kommer, er ventet å skje senere på året.

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen å redusere maksimalprisen for foreldrebetaling fra 3.000 kroner til 2.000 kroner fra 1. august 2024.

I 189 distriktskommuner foreslår regjeringen en maksimalpris på 1.500 kroner. 

Regjeringen foreslår dessuten å videreføre ordningen med gratis barnehage for tredje barn i familien som går i barnehage samtidig, og gratis barnehage for alle 1-5-åringer i Nord-Troms og Finnmark.

Kompensasjon «smøres ut» over hele året

Reduksjon i foreldrebetaling blir kompensert krone for krone i form av økte tilskudd. Dette skal være innbakt i driftstilskuddssatsene som kommunene har fattet vedtak om nå i høst.

Men her bør barnehagene merke seg at denne kompensasjonen ikke slår inn fra 1. august. Totalbeløpet vil i stedet bli fordelt jevnt ut i tilskuddene som blir utbetalt gjennom hele året.

Enkelt forklart vil da tilskuddene være «for høye» i starten av året og «for lave» i slutten av året, men «riktige» året sett under ett.

Gir betydelige utslag

Når foreldrebetalingen går ned så mye som det er foreslått høsten 2024, kan dette gi betydelige utslag for den enkelte barnehage.

Helt konkret vil en barnehage med 50 barn oppleve at inntektene går ned med 50.000 kroner per måned når maksprisen settes ned fra 3.000 til 2.000 kroner.

Barnehager som i årets første syv måneder ikke setter av penger til å dekke dette inntektsbortfallet, vil da kunne få en ubehagelig overraskelse når maksprisen går ned.