Skjerpet pedagognorm: Ber departementet om viktige avklaringer

Skjerpet pedagognorm: Ber departementet om viktige avklaringer

Mange barnehager planlegger nå driften etter at skjerpet pedagognorm er trådt i kraft 1. august. I den forbindelse har PBL bedt kunnskapsministeren om viktige avklaringer.

Publisert:

I et brev til statsråden spør PBL blant annet om hvilken frist barnehagene har for å innfri den skjerpede pedagognormen.

PBL mener kunnskapsministeren må avklare hvorvidt departementet forventer at alle barnehager innfrir den nye normen fra et tidspunktet endringen trer i kraft, altså 1. august 2018.

Glad for skjerpet pedagognorm

I brevet skriver PBL blant annet:

«PBL er glad for at regjeringen vil styrke og sikre pedagogtettheten først. Dette er det viktigste grepet for å sikre og videreutvikle kvaliteten i barnehagetilbudet for barn, foreldre og ansatte.

For å sikre en god innføring av skjerpet pedagognorm, og sikre alle barnehager tid til å justere og komme i mål med en styrket barnehagelærernorm, har PBL noen spørsmål til kunnskapsministeren.

  • Hvilken frist har barnehagene på å komme i mål med den skjerpede barnehagelærernormen?
  • Forventer Kunnskapsdepartementet at alle barnehager skal oppfylle ny og gjeldende forskrift fra ikrafttredelse den 1. august 2018?»

 PBL: Flere problemstillinger

– Dette er viktige avklaringer som vi mener ikke er godt nok besvart fra departementets side. Vi går derfor ut fra at det også er i departementets interesse å klargjøre dette så rask som mulig, kommenterer administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL.

PBL viser i brevet til at det er flere problemstillinger som tilsier at mange barnehager må få tid på seg, utover 1. august 2018, til å oppfylle kravet om skjerpet pedagognorm.

Les hele brevet fra PBL til kunnskapsministeren.