Fagforeningene brøt meklingen – PBL skuffet over manglende vilje til bevegelse

Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Fagforeningene brøt meklingen – PBL skuffet over manglende vilje til bevegelse

Enda flere familier rammes av barnehagestreik etter at fagforeningene tirsdag valgte å avbryte meklingen. – Vi har strukket oss langt for å komme fagforeningene i møte, men opplever ingen reell bevegelse fra motparten, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Publisert:

Han beklager overfor de mange familiene som hadde forventninger om en løsning på den mer enn tre uker lange konflikten.

– Vi og medlemsbarnehagene våre har ikke noe større ønske enn at alle barn skal få komme tilbake til barnehagene igjen. I meklingen har vi strukket oss forbi det som strengt tatt er økonomisk bærekraftig for medlemsbarnehagene. Når vi samtidig opplever at motparten er svært lite løsningsorientert, blir utfallet at barn og familier rammes hardt av en enda mer langvarig streik, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Har lovet konkurransedyktige vilkår

PBL har i årets oppgjør lagt frem et tilbud som vil sikre alle ansatte i PBLs tariffområde ny AFP, og som også vil sikre fortsatt konkurransedyktige pensjonsvilkår samlet sett.

Motparten har krevd en innmelding i Fellesordningen for privat AFP, selv om det er helt uavklart hvilke ytelser og hvilke kostnader denne har etter at den er reformert, sannsynligvis i 2024.

– Konflikten handler ikke om viljen til å gi en skikkelig pensjon, vi har allerede bransjens beste tjenestepensjon, men om hvordan en fremtidig, helhetlig pensjonsløsning skal innrettes. Dette har vi fortsatt tid til å få på plass. Men i stedet for å bruke tiden vi har på å finne gode og bærekraftige løsninger for fremtiden, velger fagforeningene å sette spørsmålet på spissen på en måte som sender tusenvis av familier ut i en håpløs situasjon. Det er fryktelig trist, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Felles ansvar

Etter en positiv kontakt mellom PBL og fagforeningene i forrige uke, ble partene lørdag enige om en frivillig mekling hos Riksmekleren fra mandag klokken 12.

Det var satt av to dager til meklingen. Litt etter klokken 13.00 tirsdag valgte fagforeningene å bryte.

Det reagerer Jørn-Tommy Schjelderup sterkt på. Han kaller opptredenen respektløs overfor alle dem som er hardt rammet av stengte barnehager.

– Det er mange familier der ute som lider kraftig under streiken. Vi og fagforeningene har et felles ansvar for å få slutt på konflikten. Og uansett om det er stor eller liten avstand mellom partene, kan jeg ikke se at noen av oss har noe viktigere å foreta seg akkurat nå enn å fortsette forhandlingene, sier Schjelderup.

Er klare til å forhandle mer

Etter bruddet i meklingen trappes streiken ytterligere opp onsdag. Da går om lag 700 nye ansatte ut i streik.

Jørn-Tommy Schjelderup er tydelig på at PBL når som helst er villig til å møte motparten til nye samtaler dersom dette kan føre til en rask avslutning på konflikten.

– Vi har ikke ønsket denne streiken, og målet til PBL er at den skal bli så kortvarig som mulig. Derfor er vi klare til å gjenoppta forhandlingene når som helst. Og svært gjerne mye tidligere enn den tvungne meklingen som vi er innkalt til 15. november, sier Jørn-Tommy Schjelderup.